Opleidingen details Lisette van Elswijk, begeleiding en training van (zorg-)professionals

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Dijklander Ziekenhuis Teach the Teacher Verdiepingsmodule ’Samen aan de slag met de opleiding’ (ID nummer: 346011)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2524-1-2019 t/m 23-1-2020

DOELSTELLING

Met de training wil de opdrachtgever bereiken dat de opleidingsgroep:

  • Gericht en constructief gebruik maken van didactische instrumenten (zoals leerdoelen formuleren en afspreken, effectief feedback geven, supervisie combineren met opleidingsmomenten, omgaan met EPA's en tijdig bekwaam verklaren).
  • Een door alleen gedragen plan voor het verbeteren van die onderdelen van de opleiding die in de eigen groep aandacht behoeven (wat kan beter) en daarmee gezamenlijk de PDCA-cyclus voor het monitoren en borgen van de gewenste kwaliteitsverbeteringen in gang zetten.

ACHTERGROND

In deze workshop formuleert de opleidingsgroep (opleiders en aios) gezamenlijke uitgangspunten (visie) en toetst deze aan de huidige manier van het opleiden. Van daaruit wordt helder wat de groep wil ontwikkelen om de opleidingskwaliteit te optimaliseren, op basis van de uitkomsten van diverse kwaliteitsmetingen (SET–Q, TEAM-Q en D-rect) en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. De training dient ook gelegenheid te bieden om bewust te vieren wat al goed gaat in de opleiding en waar de groep trots op is.

Deze workshop is vooral gericht op het (samen) maken van een meerjarig plan van aanpak rondom de opleiding, waarbij de nieuwste ontwikkelingen worden meegenomen en kennis en vaardigheden opgefrist. Literatuur zal worden verstrekt ná de bijeenkomst, aansluitend bij de behoefte van de opleidingsgroep. 

Workshop
 
0
Betaling geschiedt in opdracht van het Westfriesleerhuis onder aanbod docentprofessionalisering (Teach the Teacher programma).
Tijd13:00 - 18:00
LocatieHoorn (NL) (Toon kaart)

Psycholoog, coach en trainer in de medische vervolgopleidingen.
Kernthema's communicatie, didactiek en samenwerking in de zorg.
Primair gericht op medisch specialisten.

De Hertog 2
1831 EK
Koedijk
De Hertog 2
1831 EK
Koedijk
0620112717
Selecteer een bestand aub.