Opleidingen details CardioVasculair Onderwijs Instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Acute Coronaire Syndromen/Interventiecardiologie (ID nummer: 345931)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Cardiologie58-2-2019 t/m 7-2-2020

Dit jaar organiseert het CVOI voor het eerst een gecombineerde cursus Acute Coronaire Syndromen en Interventiecardiologie. Acute patiënten met klachten van pijn op de borst, patiënten met een groot hartinfarct, patiënten die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen door ischemisch kamerfibrilleren, oudere patiënten met diffuus coronair lijden met snel boezemfibrilleren en een troponine stijging, ze vallen allemaal onder de verzamelnaam ACS (Acuut Coronair Syndroom).

Diagnostiek en behandeling bij deze heterogene patiëntengroep is voortdurend aan verandering onderhevig en zowel de medicamenteuze als interventionele aanpak wordt regelmatig aangepast en vernieuwd. Deze cursus beoogt een update te geven van een aantal deelonderwerpen die momenteel in beweging zijn.

De sprekers zullen vanuit de praktijk met veel casusvoorbeelden hun presentaties verzorgen. Een en ander nodigt uit tot interactieve discussies en levert nuttige kennis om de volgende dag weer in de praktijk te kunnen toepassen.

Dr. P. Damman en Dr. M. Meuwissen, programmaleiders

(Meerdaagse) Nascholing
270
Dr. P. Damman en Dr. M. Meuwissen
Hoofdniveau
Cardiologie
Tijd09:00 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Het Cardiovasculair Onderwijs Instituut, opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland en de Nederlandse Hartstichting, coordineert en initieert (na)scholing gericht op handhaving en verhoging van de kwaliteit van het medisch handelen op het terrein van hart- en vaatziekten in Nederland.

Moreelsepark 1
3511 EP
Utrecht
Postbus 19192
3501 DD
Utrecht
030-2345001
Selecteer een bestand aub.