Opleidingen details Onderwijscentrum UMC Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Teach the Teacher op maat (ziekenhuis farmacie) (ID nummer: 345671)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2431-1-2019 t/m 30-1-2020

Voor de ziekenhuisapothekers is de praktijk anders dan voor medisch specialisten in de kliniek. Dit maakt dat ook het opleiden op de werkplek andere aspecten kent. Er zijn een aantal bekende opleidingsmomenten in de praktijk met de daarbij behorende feedbackmomenten. Daarnaast wordt door de aios steeds vaker de behoefte geuit om meer ongeplande, ongevraagde feedback te ontvangen. Daarentegen is de opleidingsgroep zoekende naar hoe dit te realiseren; van welke praktijkmomenten kun je leermomenten maken? Samen met de opleider is gekeken naar de leerwensen/ doelen die hieruit voortkomen en dat zijn de volgende:

  • Het effectief inzetten van opleidingsmomenten in de dagelijkse werkzaamheden. Van werkmomenten leermomenten maken en hierbij rekening te houden met het spanningsveld bedrijfsvoering en opleiden.
  • Het omzetten van gerichte observatie in concrete en constructieve feedback, ook door vertalend naar voortgangsgesprekken.
  • Het beoordelen van de voortgang van een aios middels EPA's/ Canmeds als opleidingsteam.

 

 

Workshop
 
400
Tijd13:00 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Het UMC Utrecht biedt voor opleiders en plaatsvervangend opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht 3 Train de Trainers (“TdeT”) trainingen à twee dagen aan (“Utrechtse Leergang”). Deze trainingen volgen de inhoud van het document Naar een Raamplan en scholing voor opleiders medische vervolgopleidingen (Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 2005, vol.24, 72-77).

De Utrechtse Leergang is ontwikkeld in verband met de verplichte didactische scholing voor de opleidingsgroepen na het kaderbesluit van de MSRC in 2006. Bij toekenning van de opleidingen en visitaties speelt deelname aan deze cursussen een belangrijke rol.

De trainingsmodules I en II zijn al een of meerdere keren gegeven, de derde module is in ontwikkeling. Het zijn intensieve programma’s waarbij een groot deel gewijd ís aan het daadwerkelijk oefenen. De bedoeling is om de sessies zoveel als mogelijk interactief te laten zijn en om in een veilige en plezierige leeromgeving op didactisch gebied veel van elkaar te leren. Daardoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de ervaring van zowel de deelnemers als van de begeleiders van de training.

In TdeT I geven de trainers inzicht in de leerprocessen bij volwassenen op de gebieden van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Ook het creëren van een veilige en plezierige leeromgeving als een belangrijke voorwaarde is voor het geven van goed onderwijs en het geven én ontvangen van feedback krijgt de aandacht.

TdeT II staat in het teken van de grote lijn van de individuele professionele en persoonlijke ontwikkeling van de AIOS en de rol van de opleider daarbij, met aandacht voor de ontwikkeling van beroepsgerichte competenties en de beoordeling daarvan.

TdeT I moet als eerste worden gevolgd, de overige twee trainingen kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden.

Eén trainingsmodule bestaat uit twee dagen van 09.00 tot 17.00 uur. Voorafgaand aan de training wordt het programma met opdrachten opgestuurd.

TdeT I
Don. en Vrij. 20 en 21 sept. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist
Don. en Vrij. 8 en 9 nov. 2007 in Chalet Helenaheuvel, Doorn

TdeT II
Don. en Vrij. 13 en 14 dec. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist


Voor de opleiders en plaatsvervangende opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht zijn er vooralsnog geen kosten aan verbonden.

Universiteitsweg 98
3584 CG
Utrecht
Postbus 85500
3508 GA
Utrecht
088 755 34 51
Selecteer een bestand aub.