Opleidingen details De Tweede Praktijk

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Masterclass Het coachen van de eigen opleidingsgroep (ID nummer: 345533)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 31218-1-2019 t/m 17-1-2020

Opleiders en plaatsvervangend opleiders hebben zich de afgelopen jaren vooral bekwaamd in didactische vaardigheden t.b.v. de invulling van hun rol. Door wijzigingen in het  kaderbesluit wordt er meer uitgegaan van een opleidersgroep van supervisoren die toenemend actief moet zijn in de opleiding en waaraan de (plv) opleider steeds meer sturing moet geven. Het betreft dan m.n. organisatorische taken, veranderkundige- en leiderschapsvaardigheden vanuit een niet hiërarchische relatie.

Onderzoek door de landelijke commissie Scherpbier 2.0 (wat gaat over kwaliteitszorg invopleiden) naar de commentaren van opleidingsvisitaties van de afgelopen jaren laat zien dat opleiders hierin onvoldoende zijn toegerust. Leidinggeven gebaseerd op coaching principes (teamcoaching) is volgens ons de meest gepaste vorm om verandering tot stand te brengen.

De onderwerpen van de masterclass zijn dan ook:

 • Visie ontwikkeling van de eigen opleiding en daaruit afgeleid de strategie en doelen
 • Basisprincipes van teamontwikkeling en samenwerkingscompetenties
 • Veranderkundige technieken

Doel van de masterclass

Na de masterclass:

 • Heeft de deelnemer een eigen visie ontwikkeld. Op basis daarvan een strategie en doelen m.b.t. de eigen opleiding uitgewerkt dat leidt tot een eigen “visie en beleidsplan” ter invulling van de taken als (plv) opleider.
 • Kent de deelnemer de basisprincipes van teamsamenwerking en ontwikkeling t.b.v. een gedeelde visie en resultaten.
 • Analyseert de deelnemer patronen en processen in eigen team wat bijdraagt aan effectief en ineffectief opleiden (basisprincipes van samenwerking als team).
 • Heeft de deelnemer Inzicht in de eigen rol en positie als opleider en kent zijn mogelijkheden t.a.v. beïnvloeden van eigen team.
 • Hanteert de deelnemer de aangereikte handvatten om zijn team te laten samenwerken op gemeenschappelijke doelen t.a.v. opleiden.
 • Heeft de deelnemer inzicht in zowel de onder- als bovenstroom en de wisselwerking van beiden op de resultaten van het opleidingsteam.
 • Past de deelnemer de inzichten m.b.t. effectief samenwerken in eigen team toe voor het behalen van team- en opleidingsresultaten.
 • Kent de deelnemer de basisprincipes van verandermanagement en past deze toe t.b.v. de eigen opleidingsontwikkeling.
 • Maakt de deelnemer op basis van de verkregen kennis, inzichten en vaardigheden en rekening houdend met de toepassing van het geleerde in de masterclass een professionaliseringsplan (Opleiding Ontwikkel Plan = OOP) ter verbetering/ontwikkeling van de eigen opleiding. Dit plan maakt onderdeel uit van het eigen visie-beleidsplan.
(Meerdaagse) Nascholing
995
Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLocatie centraal in Nederland

Advies en trainingsbureau in de medische vervolgopleidingen

Sluysoort 58
3602 AS
Maarssen
0650873950
Selecteer een bestand aub.