Opleidingen details GGzE, Deskundigheidsbevordering

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

PITSTOP Suïcidepreventie (ID nummer: 345511)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog611-1-2019 t/m 10-1-2020

Het blended trainingstraject bestaat uit een e-learningmodule en een bijeenkomst van een dag (twee dagdelen). De doelen van de training zijn:

Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag;
Contact maken met een suïcidale patiënt door het suïcidale gedrag bespreekbaar te maken;
Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag;
Leren op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken;
Op basis van dit onderzoek vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op de korte en lange termijn kan verminderen.

Psychiaters, klinisch psychologen, gz-psychologen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen
 Inleidend
8
10
ja
 Nee
 Ja
 Nee
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Tijd09:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen

Dr. Poletlaan 40
5626 ND
Eindhoven
Postbus 909
5600 AX
Eindhoven
040-2613713
Selecteer een bestand aub.