Opleidingen details Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Bijscholing LVAK Registerplein 23 januari 2019 (ID nummer: 345387)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen5,523-1-2019 t/m 22-1-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen5,523-1-2019 t/m 22-1-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk5,523-1-2019 t/m 22-1-2020

De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling is een vakgroep voor uitvoerende aandachtsfunctionarissen die werken met de verplichte Wet Meldcode. Aandachtsfunctionarissen uit alle doelgroepen kunnen zich aansluiten bij de LVAK. De vakgroep biedt ondersteuning aan haar, inmiddels 1300 leden, bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak en verzorgt deskundigheidsbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld.

De deskundigheidsbevordering vindt plaats in bijscholingsdagen met minimaal zes contacturen. De bijscholingsdagen zijn gespecificeerd op doelgroep of op thema. De gezondheidszorg heeft een andere bijscholing dan bv het onderwijs.

De bijscholing is gericht op de taken van de aandachtsfunctionaris en het werken met de Meldcode, in combinatie met het vakgebied van de aandachtsfunctionaris.

 

Beroepsgroep
Register GGZ-agogen
Register Maatschappelijk werk
Nee
 Aandachtsfunctionarissen
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
Thema'sThema'sHuiselijk geweld
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling is een vakgroep voor uitvoerende aandachtsfunctionarissen die werken met de verplichte Wet Meldcode. De vakgroep biedt ondersteuning aan haar leden bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak en verzorgt deskundigheidsbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Er zijn meer dan 1200 leden vanuit alle doelgroepen die met de meldcode moeten werken, aangsloten bij de LVAK.

De leerdoelen op de bijscholingsdagen zijn gericht op: de meldcode, taken van de aandachtsfunctionaris, begeleiden van de collega's bij het uitvoeren van de meldcode, adviesfunctie naar directie en bestuur, gespreksvoering met betrokkenen over bijzondere zorg. Verder: signaleren van KM/HG/OM, vormen, risicofactoren, jurisisch kader, geheimhouding en de meldcode, informatie delen, privacy, tools voor het begeleiden van de collega's, gevolgen van KM/HG/OM, intervisie over de uitvoering van de taken van de aandachtsfunctionaris.

De bijscholingsdagen beslaan zes contacturen. 

Burijnstraat 3
1825JM
Alkmaar
0641018031
Selecteer een bestand aub.