Opleidingen details LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Bijscholing LVAK V&VN 23 januari 2019 (ID nummer: 345380)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten523-1-2019 t/m 22-1-2020

De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling is een vakgroep voor uitvoerende aandachtsfunctionarissen die werken met de verplicht Wet Meldcode. De vakgroep biedt ondersteuning aan haar leden bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak en verzorgt deskundigheidsbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Er zijn meer dan 500 leden vanuit de gezondheidszorg aangesloten bij de LVAK. Bijna alle organisaties stellen een aandachtsfunctionaris aan, de ziekenhuizen zijn verplicht om dit te doen. Een grote groep zijn verpleegkundige en verzorgende.

De leerdoelen op de bijscholingsdagen zijn gericht op: de meldcode, taken van de aandachtsfunctionaris, begeleiden van de collega's bij het uitvoeren van de meldcode, adviesfunctie naar directie en bestuur, gespreksvoering met betrokkenen over bijzondere zorg. Verder: signaleren van KM/HG/OM, vormen, risicofactoren, jurisisch kader, geheimhouding en de meldcode, informatie delen, privacy, tools voor het begeleiden van de collega's, gevolgen van KM/HG/OM. intervisie over de uitvoering van de taken van de aandachtsfunctionaris.

De bijscholingsdagen beslaan zes contacturen.

 

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
Kosten vanuit het lidmaatschap LVAK
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling biedt ondersteuning aan haar abonnees bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak, en verzorgt deskundigheidbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling.

Burijnstraat 3
1825 JM
Alkmaar
Burijnstraat 3
1825 JM
Alkmaar
06 – 410 180 31
Selecteer een bestand aub.