Opleidingen details Rino Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Masterclass Acceptance and Commitment Therapy (ID nummer: 345361)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie623-11-2018 t/m 22-11-2021

Bij ACT leren cliënten op een andere manier met hun vervelende gedachten, gevoelens, en sensaties om te gaan dan hun eerste automatische reactie hun ingeeft. ACT is een ervaringsgerichte therapie. Tijdens deze Masterclass maakt de deelnemer kennis met ACT. Vanuit een theoretisch kader wordt er stilgestaan bij RFT als theoretisch fundament en ACT als klinische interventie.

academici en HBO-ers
Overig
 Inleidend
10
50
ja
270,00
6
6
0
Geen toetsing, wel evaluatie
NVT
Bestand 
Programma.pdf5 KB
Hoofdniveau
Volwassenen
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
040-2146557
Selecteer een bestand aub.