Opleidingen details Lemion bv

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

Symposium Parentificatie - Als een kind te snel ouder wordt (ID nummer: 345297)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog522-3-2019 t/m 21-3-2020

Van parentificatie is sprake als een kind de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het welbevinden van een ouder. In de behandelpraktijk ontmoeten we regelmatig volwassen patiënten die ooit zo’n bijzondere relatie met hun ouder(s) hadden. Bijzonder, vanwege hun gevoel als het ware ‘de ouder van hun ouder’ te zijn geweest. Maar in het latere leven blijkt dat deze kleuring uit de kindertijd een palet aan psychische problemen als gevolg kan hebben: bij volwassen patiënten waar het in de jeugdjaren heeft gespeeld, bij volwassenen wier kinderen het nu ‘overkomt’ en bij kinderen en jongeren die er in het heden mee te maken hebben.

Toch blijft herkenning ervan in de praktijk vaak lastig, terwijl deze vroege systeemdynamiek en de verinnerlijking daarvan vaak meespeelt bij ernstige zelfwaarderingsproblematiek, bij relatieproblemen of in waakzaam narcisme.

Leerdoel

Het doel van de bijeenkomst is de deelnemers op de hoogte te brengen van de relevante klinische en wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van parentificatie; haar invloed tijdens verschillende levensfasen en de invloed op de therapeutische relatie van een ‘geparentificeerde’ behandelaar. De deelnemers zijn aldus op de hoogte van de belangrijkste aspecten van diagnostiek en behandeling. Zij weten wanneer en hoe je met gerichte interventies de parentificatie vol in focus kan nemen, maar ook wanneer het effectiever is het thema ‘te laten liggen’.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5 6 7
academici en HBO-ers
Symposium
 Verdiepend
60
250
ja
295
5
Geen toetsing, wel evaluatie
nvt
Tijd09:00 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenherhaling bijeenkomst 22 maart 2019

Tijd09:45 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Lemion® is als zelfstandige congresorganisatie voortgekomen uit Benecke, medische educatie en communicatie te Amsterdam.
Onder de Lemion® vlag presenteren Ludwig Benecke en Marije Wiegerinck een steeds weer nieuw en veelkleurig palet van postacademische bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg. Samen met een toegewijd team van medewerkers staan zij garant voor het brede educatieportfolio waarop ‘de beste inhoud uit het vak’, ‘altijd geaccrediteerd’ en ‘perfect georganiseerd’ van toepassing zijn.
Lemion® staat voor kennis van de zorg, ervaring, vernieuwing en slagkracht.
En voor een hoge mate van betrokkenheid!

MediArena 13
1114 BC
AMSTERDAM-DUIVENDRECHT
0622655941
Selecteer een bestand aub.