Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Supervisie en werkbegeleiding (ID nummer: 345201)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie1226-3-2019 t/m 25-9-2020

Opleiders, ggz-instellingen en particuliere samenwerkingsverbanden in de ggz besteden tegenwoordig steeds meer aandacht aan werkbegeleiding, supervisie en intervisie, omdat dit verplichte onderdelen kunnen zijn van opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater, verpleegkundige of vaktherapeut. Deze vormen van deskundigheidsbevordering - supervisie en werkbegeleiding - worden als een samenhangend pakket aangeboden, omdat er naast duidelijke verschillen in werkvormen ook duidelijke inhoudelijke overeenkomsten zijn wat de doelen en de werkwijze betreft. 

Het gaat om het bevorderen van:

 • een professionele attitude in behandelingen
 • het hanteren van de therapeutische alliantie als een effectieve behandelmethode
 • het tijdig herkennen van improductieve en disfunctionele interacties in behandelingen
 • Meer recent wordt in het kader BIG-opleidingen een grotere vaardigheid van opleiders verwacht ten aanzien van het competentiegericht opleiden.

Wat leer je?

 • oriëntatie op basisbegrippen supervisie, werkbegeleiding en intervisie 
 • zicht krijgen op ontwikkelingen t.a.v. werkbegeleiden en supervisie
 • zicht krijgen op leerprocessen
 • visie ontwikkelen m.b.t. functie van werkbegeleiden en supervisie
 • leren benoemen van een veilige leercontext
 • opstellen leerdoelen en leercontract
 • leren bevorderen van een professionele attitude
 • leren hanteren van een therapeutische alliantie als effectieve methode
 • tijdig herkennen van improductieve en disfunctionele interacties
 • leren feedback te geven en te ontvangen als middel om improductieve interacties te doorbreken en relaties te repareren
 • inzicht verkrijgen in de relatie en relatieproblemen tussen supervisant en werkbegeleider/supervisor
 • inzicht verwerven in de veranderende rol van opleiders in competentiegerichte opleidingen
Beroepsgroep
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
12
14
ja
605
12
23
111
toetsing en evaluatie
Klinisch (neuro)psychologen, Gz-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters, die bezig zijn met begeleiden en superviseren van collega's in hun professionele activiteiten, al dan niet BIG-opleidingen.
Hoofdniveau
Volwassenen
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.