Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Supervisie en werkbegeleiding (ID nummer: 345201)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Opleiders, ggz-instellingen en particuliere samenwerkingsverbanden in de ggz besteden tegenwoordig steeds meer aandacht aan werkbegeleiding, supervisie en intervisie, omdat dit verplichte onderdelen kunnen zijn van opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater, verpleegkundige of vaktherapeut. Deze vormen van deskundigheidsbevordering - supervisie en werkbegeleiding - worden als een samenhangend pakket aangeboden, omdat er naast duidelijke verschillen in werkvormen ook duidelijke inhoudelijke overeenkomsten zijn wat de doelen en de werkwijze betreft. 

Het gaat om het bevorderen van:

 • een professionele attitude in behandelingen
 • het hanteren van de therapeutische alliantie als een effectieve behandelmethode
 • het tijdig herkennen van improductieve en disfunctionele interacties in behandelingen
 • Meer recent wordt in het kader BIG-opleidingen een grotere vaardigheid van opleiders verwacht ten aanzien van het competentiegericht opleiden.

Wat leer je?

 • oriëntatie op basisbegrippen supervisie, werkbegeleiding en intervisie 
 • zicht krijgen op ontwikkelingen t.a.v. werkbegeleiden en supervisie
 • zicht krijgen op leerprocessen
 • visie ontwikkelen m.b.t. functie van werkbegeleiden en supervisie
 • leren benoemen van een veilige leercontext
 • opstellen leerdoelen en leercontract
 • leren bevorderen van een professionele attitude
 • leren hanteren van een therapeutische alliantie als effectieve methode
 • tijdig herkennen van improductieve en disfunctionele interacties
 • leren feedback te geven en te ontvangen als middel om improductieve interacties te doorbreken en relaties te repareren
 • inzicht verkrijgen in de relatie en relatieproblemen tussen supervisant en werkbegeleider/supervisor
 • inzicht verwerven in de veranderende rol van opleiders in competentiegerichte opleidingen
Beroepsgroep
NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
Onderwerpen op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
12
14
ja
605
12
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
Klinisch (neuro)psychologen, Gz-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters, die bezig zijn met begeleiden en superviseren van collega's in hun professionele activiteiten, al dan niet BIG-opleidingen.
Hoofdniveau
SV nascholing didaktiek
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep staat voor ontwikkeling van mensen. Dat doen we door gedragswetenschappelijke kennis, inzichten en vaardigheden beschikbaar en toepasbaar te maken – voor en door professionals. Zo leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit van leven in de samenleving.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.