Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma (ID nummer: 345065)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie1823-1-2019 t/m 22-1-2022

Niet iedere behandeling verloopt zonder hindernissen: de cliënt is bijvoorbeeld sterk geremd, er is sprake van giftige zelfhaat, verlammende controlebehoefte of andere potentiële procesverstoorders. Standaardinterventies ‘pakken’ niet of niet voldoende. Een simpele, goedgerichte vraag of opmerking van de therapeut kan soms het proces over een dood punt heen tillen, maar heel vaak is een zwaarwegender interventie noodzakelijk: de cliënt laat zijn disfunctionele perspectief niet zomaar los! Hier kan een interventie die de cliënt iets laat zien of iets laat doen een oplossing zijn. Beelden spreken immers luider dan woorden; visuele of tastbare informatie is overtuigender dan uitsluitend verbale informatie.

Doel
Een Chinees gezegde over leren luidt: ‘Horen is vergeten, zien is begrijpen, doen is kunnen.’ In deze workshop leer je hoe je verbale interventies (horen) kunt vertalen in beeldtaal (zien) en symbolisch handelen (doen), waarmee je interventies een meerwaarde krijgen.
Je leert systematisch vertalen van woord naar metafoor, naar beeld, naar object. Je leert hoe je cliënten op een andere manier kunt bereiken en een meer overtuigende leerervaring kunt aanbieden door interventies visueel en tastbaar te maken, de cliënt te laten ervaren, te laten zien en doen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Geriatrie-GerontologieVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
12
16
ja
€ 550 incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken
12
33
206
toetsing en evaluatie
(Gz- en klinisch) psychologen, psychotherapeuten, artsen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk werkers die individuele en groepstherapie verzorgen.
Hoofdniveau
Volwassenen
Ouderen
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.