Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Supervisie geven aan therapeuten-in-opleiding (ID nummer: 344964)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCt- Nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of didaktiek2420-5-2019 t/m 19-5-2020
VGCT- Supervisorencursussen - contacturen2420-5-2019 t/m 19-5-2020

Specialistische psychotherapieverenigingen stellen hoge eisen aan het functioneren van de bij hen ingeschreven professionals. Vanzelfsprekend dus ook aan de competenties van de supervisoren die betrokken zijn bij hun opleidingstraject. Een eis van de meeste specialistische psychotherapieverenigingen is dan ook dat de aankomend supervisor een supervisorentraining volgt, waarin aandacht is voor de belangrijkste noodzakelijke competenties van de supervisor. Uit onderzoek door de VGCt  blijkt dat supervisanten tevreden zijn over hun supervisoren maar dat met name de onderwijskundige kwaliteit van de supervisor nog wat te wensen overlaat. Deze supervisorencursus besteedt daarom aandacht aan de vraag hoe mensen leren en hoe supervisoren op verschillende manieren het leerproces van de supervisant kunnen beïnvloeden.

Het uiteindelijke doel van supervisie is dat cliënten de best mogelijke hulpverlening ontvangen. Binnen het supervisietraject zelf waarborgt de supervisor de hulp die de cliënt ontvangt door de supervisant zo goed mogelijk te begeleiden.

In de cursus staan we stil bij verschillende aspecten van het superviseren. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk je rekenschap te geven van de hiërarchische relatie met de supervisant en het feit dat de supervisie meestal een verplicht onderdeel is van een breder opleidingstraject. Ook vertrouwen en veiligheid, die een delicate balans vormen met het beoordelen van de supervisant, zijn aspecten die aan de orde komen.

Iedereen heeft zijn eigen leervoorkeur en maakt gebruik van een bepaald supervisiemodel. In de cursus word je je hier bewust van en kun je oefenen met het toepassen van meerdere leervormen en supervisiemodellen. Naast de procesmatige kant van het supervisie geven komen ook specifieke onderdelen van de supervisie aan bod, zoals het maken van een contract, het beoordelen en het stellen van doelen.

Niets is zo moeilijk als gedrag veranderen, zelfs als je daartoe gemotiveerd bent. Daarom maken de cursisten een plan waarin staat welke vaardigheden ze willen ontwikkelen. Ze oefenen zowel in de cursus op elkaar, als buiten de cursus op hun supervisanten of collega's.

Doel
Na afloop van deze cursus:

  • heb je meer zicht op je eigen vaardigheden als supervisor en heb je een plan gemaakt  voor de vaardigheden die je nog wilt ontwikkelen
  • heb je geoefend met nieuwe supervisievaardigheden, in ieder geval tijdens de cursus en mogelijk ook in je eigen supervisiepraktijk
  • kun je een supervisietraject zowel wat betreft de randvoorwaarden als de inhoud goed vorm geven.
  • heb je zicht op verschillende visies op supervisie
  • kun je reflecteren op verschillende processen die zich binnen de supervisierelatie kunnen afspelen
  • kun je omgaan met het spanningsveld tussen een veilige leeromgeving creëren en de beoordelende rol van de supervisor
  • heb je  kennis genomen van de eisen die de VGCt stelt aan de N=1

Uitgebreide info: https://gitp.nl/deelnemer/gitp-pao/cursussen-professionele-vaardigheden/supervisie-intervisie/supervisie-geven-aan-therapeuten-in-opleiding

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
12
ja
1480
26
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
ISO
NRTO
> Psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters die tenminste 4 jaar als zodanig geregistreerd zijn en tenminste 8 uur per week therapeutisch werkzaam zijn
> GZ-psychologen die tenminste 4 jaar geregistreerd zijn als cognitief gedragstherapeut VGCt (of bij een andere specialistische psychotherapievereniging) en tenminste 8 uur per week therapeutisch werkzaam zijn
Hoofdniveau
Supervisorencursus VCGt
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.