Opleidingen details Langhenkel Opleiding, Training & Advies

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen (ID nummer: 344918)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners1215-1-2019 t/m 14-1-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners1215-1-2019 t/m 14-1-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen1215-1-2019 t/m 14-1-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen1215-1-2019 t/m 14-1-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO1215-1-2019 t/m 14-1-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk1215-1-2019 t/m 14-1-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars1215-1-2019 t/m 14-1-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen1215-1-2019 t/m 14-1-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker1215-1-2019 t/m 14-1-2022

De training bestaat gedeeltelijk uit cognitieve kennisoverdracht, maar heeft voornamelijk een praktische insteek. Centraal staan het verstrekken van informatie over psychiatrische ziektebeelden en het leren omgaan met ‘moeilijk’ gedrag, zowel op cognitief niveau als op sociaal (relationeel) niveau. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan diverse psychische stoornissen. Te denken valt daarbij aan:

• persoonlijkheidsstoornissen (bijvoorbeeld borderline);
• psychotische stoornissen (bijvoorbeeld schizofrenie);
• stoornissen in het autistisch spectrum;
• angststoornissen;
• stemmingsstoornissen (bijvoorbeeld bipolaire stoornis en depressiviteit).

Vervolgens wordt ingegaan op vragen als:

• wat is eigenlijk (ab)normaal;
• hoe een psychische stoornis te herkennen;
• hoe om te gaan met mensen met een psychische stoornis;
• wat zijn de ‘do’s en dont’s’ bij het omgaan met mensen met psychische stoornissen;
• hoe agressie te voorkomen;
• hoe reële doelstellingen in het kader van de uitstroom/inburgering bij klanten met een psychische stoornis te bepalen?
 

Ja
 Aandachtsfunctionarissen
 CliĆ«ntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Mantelzorgmakelaars
 Sociaal Agogen
 Sociaal Juridisch dienstverleners
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenBedrijfsgebondenArbo
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenAlgemeenSchuldhulpverlening
SectorenBedrijfsgebondenBedrijfsmaatschappelijk Werk
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenJustitieelReclassering
SectorenJustitieelForensisch Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgRevalidatie
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
SectorenOverigAlle sectoren
Thema'sThema'sDiversiteit
Thema'sThema'sHuiselijk geweld
Tijd10:00 - 16:30
LocatieBreukelen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen4 en 11 december 2019 open inschrijving

Tijd10:00 - 16:30
LocatieRosmalen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen25 juni en 2 juli 2019 open inschrijving

Langhenkel Opleiding, Training & Advies is al ruim 25 jaar actief voor onder andere bedrijven, zorginstellingen en gemeenten. Daarnaast detacheert De Langhenkel Groep - waarvan Langhenkel Opleiding, Training & Advies deel uitmaakt - ruim 350 personen, voornamelijk bij gemeenten en in de zorg. Mede hierdoor staan wij midden in alle ontwikkelingen en dit vertalen we naar een altijd actueel en relevant opleidingsaanbod. Wij staan garant voor zeer praktijkgerichte opleidingen en trainers en docenten die de dagelijkse werkzaamheden van hun cursisten als uitgangspunt nemen.

Daarnaast is Langhenkel Opleiding, Training & Advies Cedeo erkend. Dit betekent dat wij goed scoren op het gebied van klanttevredenheid. Uit het onderzoek van Cedeo bleek dat maar liefst 99,3% van onze klanten zeer tevreden is over onze dienstverlening.

Tenslotte beschikken wij over een brede organisatie, waardoor wij in staat zijn om zaken als de onvermoede uitval van docenten en trainers of plotselinge wijzigingen in het programma op te vangen.

Noordzeelaan 62
8017 JW
Zwolle
Postbus 40127
8004 DC
Zwolle
038-4677200
Selecteer een bestand aub.