Opleidingen details Families Foundation

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Triple P niveau 3 Eerstelijn V&V (ID nummer: 344773)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Jeugdverpleegkunde224-2-2019 t/m 3-2-2020

TRAINING NIVEAU 3 EERSTELIJN 0-12 jaar

Doelstelling training (& accreditatie)
Na afloop van de training en aansluitende accreditatiebijeenkomst moet het volgende zijn bereikt:
- deelnemers kennen de basisprincipes van het Triple P programma;
- deelnemers kennen de onderdelen van de interventie op niveau 3;
- deelnemers voelen zich voldoende toegerust om de interventies uit te voeren;
- de uitvoering van individuele deelnemers voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals die door Triple P International zijn vastgesteld.

Algemene beschrijving
De training Triple P Niveau 3 Eerstelijn 0 - 12 jaar richt zich op het bekwamen van professionals tot het aangaan van kortdurende ondersteuningscontacten met ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar volgens de principes van Triple P. Doel van de training is dat professionals een Triple P traject van 3 tot 4 sessies kunnen uitvoeren, waarbinnen op een gestructureerde en methodische wijze samen met ouders wordt gewerkt aan de aanpak van bepaalde opvoedingsproblemen. Het stimuleren van de zelfregulatie en autonomie van ouders geldt daarbij als een belangrijk uitgangspunt.

Doelgroep training
De training is bedoeld voor professionals binnen het lokale aanbod aan opvoedingsondersteuning die ondersteunende contacten aangaan met ouders van 0 tot 12 jarigen. Bijvoorbeeld tijdens periodieke controles op het consultatiebureau, geïndiceerde huisbezoeken in de JGZ, begeleiding via het schoolmaatschappelijk werk of een kort ondersteuningstraject van een aantal gesprekken via een opvoedingsspreekuur of opvoedbureau. Dit kunnen zijn:
- verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg;
- (school)maatschappelijk werkers;
- medewerkers van opvoedbureaus of opvoedspreekuren;
- opvoedingsondersteuners in het jeugdwelzijnswerk;
- coördinatoren stimuleringsprogramma’s;
- coördinatoren voor en vroegschoolse educatie.

 

 Verpleegkundigen
 Verzorgenden
Opleiding
€1.635 per persoon voor een open training. Incompany is mogelijk vanaf 10 deelnemers, met een maximum aantal deelnemers van 20. Bij een incompany training is de prijs per persoon lager.
Tijd9:30 - 17:00
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Triple P Nederland is - als onderdeel van de Families Foundation - per 1 januari 2016 verantwoordelijk voor de implementatie van Triple P in Nederland. Triple P Nederland zal hiertoe informatie geven over het programma voor opvoedingsondersteuning, implementatie-advies geven, trainingen verzorgen voor professionals en gemeenten, organisaties op andere manieren ondersteunen bij de implementatie van Triple P.

Koninginneweg 97
1211AP
HILVERSUM
035-7370757
Selecteer een bestand aub.