Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit (ID nummer: 344751)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1416-9-2019 t/m 15-9-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 1416-9-2019 t/m 15-9-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1116-9-2019 t/m 15-9-2022

Veel kinderen ondervinden problemen met lezen en spelling. Het signaleren en het geven van extra begeleiding aan leerlingen met leesproblemen en dyslexie behoort tot de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Het geven van gespecialiseerde behandeling van kinderen met ernstige dyslexie behoort tot de zorg. Sinds najaar 2012 kunnen ook kinderen met lichte comorbiditeit worden toegelaten tot vergoede diagnostiek en behandeling. De cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit (DBC) is bedoeld als verdieping, voor ervaren (mede)behandelaars die de basiscursus Dyslexie voor medebehandelaars hebben gevolgd en kinderen in de zorg behandelen waarbij sprake is van comorbiditeit.
In de cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit (DBC) krijg je actuele inzichten over behandeling van ernstige dyslexie bij kinderen die ook sociaal-emotionele of gedragsproblematiek (bijv. ADHD, autisme of angst) vertonen. Deze groep kinderen waarmee behandelaars werken is heterogeen en daarom werk je tijdens de cursus veel met eigen casuïstiek.
Er is aandacht voor dyslexie in het brein, informatieverwerking bij comorbiditeit en wat dit voor gevolg heeft voor de behandeling, zowel voor de inhoud als voor de attitude van jou als behandelaar. Het gaat in deze tweedaagse cursus zowel over kennisoverdracht als over vaardigheidsvergroting. Je oefent met het opzetten van een praktisch behandelplan waarop feedback gegeven wordt.

Doel
Na afloop van deze cursus beschik je over theoretische kennis en praktische vaardigheden voor het opzetten van gespecialiseerde behandeling van kinderen met ernstige dyslexie met comorbide problematiek of stoornissen. Je bent beter in staat om zelfstandig een adequaat behandelplan op te stellen, passend bij de specifieke leerbehoeften van een kind en daarbij passend materiaal te kiezen.

Voor meer informatie: https://pao.nl/cursus-dyslexiebehandeling-bij-comorbiditeit/

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Logopedisten (NVLF)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
15
ja
540
14
toetsing en evaluatie
Psychologen/orthopedagogen en logopedisten-behandelaars die ruime ervaring hebben met de behandeling van kinderen met dyslexie waarbij sprake is van comorbide problematiek of stoornissen. Voor deelname aan deze cursus moet je in jouw werksituatie een behandelplan kunnen uitvoeren.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd14:00 - 17:30
Locatie Nederland (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEr zijn 4 bijeenkomsten van 14.00 - 17.30 (NL tijdzone). Hiervoor is gekozen omdat online lessen intensiever zijn. Tijdstip is bovendien toegankelijk voor Antilliaanse deelnemers.

Tijd9:30 - 16:30
Locatie
OpmerkingenIncompany

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.