Opleidingen details GGNet. Netwerk voor de Geestelijke Gezondheidszorg in Oost-Gelderland en Zutphen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Compassion Focused Therapy (ID nummer: 344579)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog112-3-2019 t/m 11-3-2020

Bij het ontstaan en voortbestaan van psychische stoornissen speelt een onvermogen om gevoelens van warmte, veiligheid en geruststelling te ervaren een belangrijke rol (Gilbert, 2009). Met name patiënten met persoonlijkheidsproblematiek zijn kwetsbaar voor stress als gevolg van sterke gevoelens van schaamte en zelfkritische gedachten samenhangend met schadelijke invloeden van vroege levensgebeurtenissen. In een onderzoek van Lucre en Corten (2013) werden aanwijzingen gevonden voor de effectiviteit van CFT bij de behandeling van patiënten met een persoonlijkheidsstoornissen. CFT richt zich op reductie van stress door het ontwikkelen van vriendelijke en steunende innerlijke stemmen. In deze workshop bieden we een inleiding op theoretisch kader van de CFT, gaan we aan de slag met experientiele oefeningen en bespreken we het behandelprogramma van de driedaagse deeltijd van Scelta en het onderzoek dat plaatsvindt naar CFT. Leerdoelen betreffen een kennsimaking met deze nieuwe theoretische en psychotherapeutische benadering. In de CFT wordt voortgebouwd op inzichten en kennis vanuit de Dialectische gedragstherapie en de Schematherapie.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
NIP-Eerstelijnspsychologie NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
Klinisch en gezondheidspsychologen, psychotherapeuten, psychiaters, verpleegkundig specialisten, sociotherapeuten, vaktherapeuten
 Inleidend
8
25
ja
 Ja
 Nee
Hoofdniveau
Ouderen
Tijd13:00 - 15:45
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

a

Vordenseweg 12
7231 PA
Warnsveld
Postbus 2003
7230 GC
Warnsveld
088 - 933 14 07
Selecteer een bestand aub.