Opleidingen details King nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) (ID nummer: 344510)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen1004-3-2019 t/m 3-3-2022

Dit blok is een basisblok van 100 uur in het kader van de Opleiding Gedragstherapie en voldoet aan de eisen die door de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie gesteld worden. 

Algemene leerdoelen

Na afloop van de cursus:

heeft u inzicht in en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische wijze van denken;

kunt u leermodellen toepassen in de eigen praktijk;

kunt u het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;

kunt u betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;

kunt u de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.

kunt u biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen.

kunt u op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses, betekenisanalyses en de hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en andere veel voorkomende / relevante problematiek die in de cursus aan bod is gekomen.

kunt u vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de patiënt het meest aangewezen is.

kunt u op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten.

kunt u een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

 

De cursus leidt tot beheersing van het gedragstherapeutisch proces, gedragstherapeutische diagnostiek en -technieken die zelfstandig, onder supervisie, uitgevoerd kunnen worden. 

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
10
14
ja
€2750,- inclusief lunch en gebruik van de digitale omgeving van King nascholing
100
toetsing en evaluatie
CRKBO
Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.
Bestand 
Basiscursus CGT-info.pdf105 KB
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd9:30 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Sint Willibrordusdwarsstraat 4
1074XG
Amsterdam
0643438267
Selecteer een bestand aub.