Opleidingen details Kwadraad, afdeling personeelszaken

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Eigenaarschap in dossiervoering (ID nummer: 344416)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk621-3-2019 t/m 20-3-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker621-3-2019 t/m 20-3-2020

Met de cursus "Eigenaarschap in dossiervoering" leren professionals hoe zij in samenwerking met cliënten de dossiervoering op een goede manier kunnen doen. Het dossier vormt hierdoor niet slechts een inhoudelijke verantwoording, maar is een voertuig voor hulpverlening. Cliënt wordt in staat gesteld om maximaal te participeren in verslaglegging en registratie van effectiviteitsmeting (denk aan ZRM en doelrealisatie). Deze kanteling van transparantie vergt voor professionals een andere visie op dossiervoering. In deze cursus krijgen professionals deze visie maar wordt ook hands-on geoefend met het voeren van het gesprek hierover met cliënt. De professional heeft de taak de cliënt te motiveren om te participeren in het dossier. 

Beroepsgroep
Register Maatschappelijk werk
Register Sociaal Werkers
 
Ja
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
Tijd09:30 - 16:30
LocatieGouda (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieGouda (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieGouda (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieGouda (NL) (Toon kaart)

Kwadraad is een organisatie voor maatschappelijk werk. Kwadraad speelt in op de uitdagingen die mensen tegenkomen in hun leven. We bieden maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn en geven mensen daarmee een opstap naar een beter bestaan. We hebben daarvoor een breed en veelzijdig dienstverleningsaanbod. Uitgangspunt bij al ons werk is om mensen sterker te maken, zodat zij op eigen kracht de draad weer op kunnen pakken.

Altijd in de buurt
Kwadraad werkt in bijna alle gemeenten in Zuid-Holland. We werken bij jou in de regio, bijvoorbeeld in wijken, buurtcentra en scholen, daardoor zijn we altijd dichtbij. Ook kun je direct aan de slag, op het moment dat het je uitkomt. Bijvoorbeeld via onze online hulpverlening.

postbus 440
2800 AK
Gouda
0889004000
Selecteer een bestand aub.