Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ACT your way voor gedragswetenschappers en behandelaren (ID nummer: 344270)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1222-3-2019 t/m 21-3-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 1022-3-2019 t/m 21-3-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek222-3-2019 t/m 21-3-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie122-3-2019 t/m 21-3-2022

hebt afgerond.

Je eigen weg volgen: het klinkt zo simpel maar voor veel jongeren en jongvolwassenen blijkt dit nog behoorlijk lastig. Zeker als je op deze leeftijd te maken hebt met psychische klachten als depressie, angst en paniek. Daarnaast hebben ze vaker last van keuzestress en perfectionisme. Soms volgen zij vooral de verwachtingen van anderen om hen heen. De psychische klachten in combinatie met mogelijke chronische ontevredenheid en het willen voldoen aan verwachtingen, maakt dat ze moeite hebben met het aanpakken van dingen die zij anders willen. Dit kan ertoe leiden dat ze vastraken in niet functionele coping, niet meer toekomen aan ontwikkelingstaken en zich (nog) somberder gaan voelen.
 
Voor deze jongeren is ACT your way ontwikkeld. ACT your way is een werkboek met een handleiding voor een training op basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) gericht op de identiteits- en autonomie-ontwikkeling van jongeren (15 tot 25 jaar). ACT is evidence based en een transdiagnostische behandelvorm, die voor volwassenen al wordt ingezet binnen de behandeling van o.a. depressie, angst, chronische vermoeidheid/pijn, autisme, slaapstoornis en andere DSM-5 diagnoses.
 
ACT your way leert jongeren weer psychologisch flexibel te worden. ACT is juist voor jongeren/jongvolwassenen een passend behandelaanbod. Het kan hen helpen een waardevol leven te leiden en te leren omgaan met 'negatieve emoties' en 'niet-helpende gedachten', en het accepteren van stressvolle/uitdagende situaties in hun leven. Door ACT your way leren jongeren ineffectieve coping-stijlen te verminderen en weer regie te nemen over hun leven, door bewust te kiezen voor gedrag dat past bij deze fase in hun leven. De jongere werkt weer (actief) aan een bij hem/haar passende identiteitsontwikkeling en autonomie.
 
Behandeling op basis van ACT your way 
ACT your way wordt gebruikt binnen de behandeling van jongeren die te maken hebben met psychische klachten als somberheid, angsten, emotieregulatie-problemen en prikkelverwerkingsproblemen als AD(H)D en autisme. ACT your way kan ook ingezet worden in behandelingen aan jongeren met chronische vermoeidheid, chronische pijn en/of somatisch onverklaarde klachten, of bij het leren omgaan met een chronische ziekte. Tijdens de 2-daagse training leer je ACT your way zowel individueel als in een groep te gaan gebruiken als onderdeel van de behandeling.
 

Wat leer je?

  • Je leert indicatie te stellen voor de toepassing van ACT your way als behandeling.
  • Je leert ACT your way als interventie te integreren in de behandeling van de gediagnostiseerde psychische stoornis.
  • Je leert jongeren uitleg te geven over ACT your way en hen hiervoor te motiveren.
  • Je leert valkuilen en dilemma’s te hanteren t.a.v. hulpvragen van jongeren met inzet van ACT your way, in het licht van de gestelde diagnose en het behandelplan.
  • Je weet hoe ACT your way bijdraagt aan de identiteits- en autonomie-ontwikkeling van de jongeren in het kader van de behandeling van de gestelde diagnose.
  • Je leert ACT your way toe te passen als training van 6 of 12 sessies.
  • Je doet ervaring op in een aanpak die is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven. 
  • Je bent in staat om een casusconceptualisatie (gedragsanalyse) te schrijven op basis van ACT your way.
  • Je doet kennis op over de toepassingsgebieden van ACT your way.
  • Je doet kennis op over het onderzoek naar ACT your way. 
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
14
16
ja
710
12
toetsing en evaluatie
Minimaal een 2 daagse basiscursus ACT (waarin in ieder geval de theoretische basis: FC en RFT en alle kernprocessen van ACT behandeld zijn).
Bestand 
Template B1935.docx16 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.