Opleidingen details Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Multidisciplinaire Masterclass Spiritualiteit in de palliatieve zorg 2018 (ID nummer: 344120)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten344-2-2019 t/m 9-6-2020

De reguliere gezondheidszorginstellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, huisartsen en ziekenhuizen verrichten al sinds jaar en dag zorg aan bewoners, patiënten en hun naasten rondom het levenseinde. Binnen en vanuit hospice(unit)s en oncologische centra kende de palliatieve zorg in Nederland de afgelopen jaren een razendsnelle ontwikkeling. Steeds meer wordt gezien dat de inzichten die daar ontwikkeld zijn ook toepasbaar zijn bij mensen die gaan overlijden als gevolg van andere aandoeningen dan kanker. De palliatieve zorgbenadering krijgt daardoor gerichter aandacht van zowel professionele zorgverleners als van hun organisaties. Sinds het ontstaan van locale Netwerken Palliatieve Zorg groeien op lokaal en regionaal niveau steeds meer verbinding en samenwerking rond de "palliatieve" patiënt en diens naasten.

De definitie van palliatieve zorg van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) geldt daarbij als uitgangspunt. Deze definitie is de enige medische definitie waarin met nadruk aandacht gevraagd wordt voor spirituele zorg. Aandacht voor spiritualiteit is daarmee een verantwoordelijkheid van alle zorgverleners in hun contact met patiënten, bewoners of cliënten die geconfronteerd worden met hun levenseinde.

Binnen de zorgsector zijn geestelijk verzorgers bij uitstek deskundig op dit terrein. Het begrip spiritualiteit roept echter veel verschillende beelden bij de verschillende zorgverleners op, met als gevolg dat er weinig diepgaande uitwisseling is ontstaan. Vanaf 2010 is met de verschijning van de consensus based Richtlijn Spirituele zorg in Palliatieve Zorg (zie: Pallialine) er voor het eerst in Nederland een theoretisch en praktisch kader gegeven.
Deze richtlijn gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere zorgverlener, rekening houdend met een expertrol voor de geestelijk verzorger. Op veel plaatsen wordt op basis van dit document door zorgverleners gezocht naar mogelijkheden om de praktijk van een geïntegreerde en multidisciplinaire spirituele zorg te ontwikkelen.

Op veel symposia en scholingen over palliatieve zorg wordt aandacht aan spiritualiteit geboden, aanvankelijk was deze masterclass de enige gerichte nascholing op dit terrein. Vanuit de eigen ervaring van de deelnemers op het gebied van palliatief terminale zorg, stervensbegeleiding, rouwverwerking en geestelijke verzorging zoeken we naar een passende invulling van het begrip spirituele zorg in de huidige context van de Nederlandse gezondheidszorg, met specifieke aandacht voor de (ondersteunende) expertrol van geestelijk verzorgers.

 

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
1650
LocatieHerten (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Scholing verpleegkundig specialistenDatumTijd
Dag 1818-11-201909:00 - 21:00
Dag 2919-11-201909:00 - 21:00
Dag 3720-11-201909:00 - 21:30
Dag 4521-11-201909:00 - 15:30
Terugkomdag509-06-202009:00 - 17:00

LocatieZenderen (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Scholing verpleegkundig specialistenDatumTijd
Dag 1804-02-201909:00 - 21:00
Dag 2905-02-201909:00 - 21:00
Dag 3706-02-201909:00 - 21:00
Dag 4507-02-201909:00 - 15:30
Terugkomdag525-09-201910:00 - 17:00

  • Leerhuizen Palliatieve Zorg is gevestigd in Regionaal Palliatief Centrum Laurens Cadenza. Een voor Nederland uniek centrum dat 18 november 2008 door Koningin Beatrix officieel geopend is.
    In Laurens Cadenza zijn behalve 20 éénpersoonskamers (voor opname van patienten die tijdelijk of tot hun sterven palliatieve zorg nodig hebben) ook het Consultatief Palliatief Team en Leerhuizen gevestigd.
  • Laurens Cadenza en Leerhuizen werken samen aan de verdere ontwikkeling van palliatieve zorg en aan onderzoek en onderwijs.
  • Binnen de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg werken Laurens, Lelie zorggroep en Florence den Haag nauw samen aan ontwikkeling kwaliteit en veiligheid palliatieve zorg. Zo wordt door de kernteams van de partners nauw samengewerkt doro het delen van meer-jarenplannen. Daarin worden diverse producten waar mogelijk samen ontwikkeld en gedeeld. Niet alleen intramuraal (hospice-units en verpleeghuisafdelingen) maar toenemend ook extramuraal wordt gewerkt aan verbetering en borging van de palliatieve zorg. Hierbij staat het gehele veranderingsproces centraal met betrekking tot:een heldere visie, een veranderingsplan, het kwaliteitssysteem en de ontwikkeling van cursussen en zorg voor de zorgenden. Leerhuizen Palliatieve Zorg heeft de know-how met betrekking tot ontwikkeling en borging van gespecialiseerde Palliatieve zorg en niet-gespecialiseerde palliatieve zorg (intra- en extramuraal). In het oog springend is de bijdrage aan de ontwikkeling van PaTz, Palliatieve Thuiszorg.
  • Leerhuizen organiseert praktijkgericht en “ambachtelijk” multidisciplinair onderwijs (cursussen, open middagen, trainingen, stages), voor allen (professionals, vrijwilligers en publiek) die bij palliatieve zorg betrokken zijn.
  • Leerhuizen organiseert een cursus Teaching the teacher in palliatieve zorg voor hulpverleners met dagelijkse ervaring in palliatieve zorg, die ambachtelijk onderwijs willen (leren)geven, zo kan een netwerk ontstaan van docenten welke in de visie van Leerhuizen Palliatieve Zorg werken.
  • Leerhuizen streeft naar een samenwerkings-verband van gespecialiseerde palliatieve zorg-voorzieningen die samen willen werken aan ontwikkeling en verbetering van palliatieve zorg en/of aan onderwijs en onderzoek.
  • Leerhuizen werkt intensief samen met andere partners zoals NPZR&o, IKNL, ErasmusMC, Hogeschool Rotterdam ten aanzien van ontwikkeling, (stage)onderwijs en onderzoek.
Oosterhagen 239
3078 CL
ROTTERDAM
010-7535804
Selecteer een bestand aub.