Opleidingen details Amsterdam UMC locatie VUmc / Amstel- VUmcAcademie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Acute situatie - simulatietraining (SIM) (ID nummer: 344021)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2424-1-2019 t/m 23-1-2020

Beschrijving

Door middel van de simulatie van een acute situatie uit de praktijk van de medisch specialist, wordt deze in een acute situatie gebracht. In dergelijke situaties valt een persoon terug op het gedrag van “fight, flight of freeze” zoals dat ook in werkelijkheid gebeurt. Door deze training als team te doen, worden medisch specialisten in staat gesteld elkaars basale gedrag te observeren en daar onder begeleiding feedback op te geven. Aangezien tijdens een simulatie de trainer een faciliterende rol heeft, wordt de les die de deelnemer leert ten dele door de trainer, maar vooral door de deelnemers zelf bepaald. Deze vorm van leren sluit goed aan op het leren van professionals, omdat kennis en vaardigheden ‘voor de eigen praktijk’ worden opgedaan en de toepasbaarheid direct duidelijk is. (Krage en Erwteman, 2013; Østergaard en Dieckman, 2013). Tijdens de simulatie richt de debriefing zich op het team. Persoonlijke leermomenten kunnen worden meegenomen middels zelf in te vullen ‘transferkaarten’ die enkele weken na afloop van de training worden nagestuurd om het geleerde in herinnering te brengen op de eigen werkplek.

Doel

Het creëren van situatiebewustzijn en bewustwording van aspecten die van invloed zijn op samenwerking binnen een multidisciplinair team in acute situaties.
Het aanleren van technieken ten einde de samenwerking binnen een medisch multidisciplinair team te verbeteren.

Leerdoelen

Elk scenario adresseert diverse leerdoelen:

-leiderschap: gericht aansturen en coördineren van taken en acties; gericht communiceren
-besluitvorming onder stressvolle omstandigheden
-hoofd- en bijzaken onderscheiden
-toepassen van ‘closed-loop’ communicatietechnieken
-regelmatig herevalueren van de situatie
-indien van toepassing: teambriefing vooraf
-werkplekmanagement: wie staat waar?
-zorgdragen voor gestructureerde overdracht
-onderlinge ondersteuning in het team
-(h)erkennen van stress bij teamleden en hierop inspelen/voor omslag zorgen
-aanpassen van communicatie aan urgentie vd situatie en taakvolwassenheid van deelnemers
-adequaat gebruik van checklists
-eigen veiligheid in acht nemen

Doelgroep

Alle mogelijke deelnemers (medisch specialisten) aan multidisciplinaire teams in de acute zorg, waaronder reanimatieteams, traumateams, teams kindergeneeskunde.

Centrale competenties

De competentiegebieden communicatie en samenwerking staan centraal. Daarnaast worden individuele vaardigheden vanuit het CRM framework (Crisis Resource Management), zoals leiderschap, besluitvorming, situational awareness, middels (zelf)reflectie onder de aandacht gebracht.

(Meerdaagse) Nascholing
0
Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Gyn/Verloskunde

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Gyn/Verloskunde

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Bronchoscopie

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Trauma

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Trauma

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Reanimatie volwassenen

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Trombolyseopvang

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Trauma

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Kinderreanimatie

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Reanimatie

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Reanimatie

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM reanimatie KNO

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Kinderreanimatie

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM OK oog

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM OK Neurochirurgie

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Kinderreanimatie

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM reanimatie KNO

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Reanimatie

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Trauma

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM OK Long (10122018)

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM met MDL

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM reanimatie met MDL

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Trauma op SEH (4122018)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSIM Reanimatie

De Amstel Academie verzorgt paramedische opleidingen, verpleegkundige vervolgopleidingen, bij- en nascholingen en bedrijfsopleidingen voor gezondheidszorginstellingen zoals algemene en academische ziekenhuizen, verpleeg- en zorgcentra, psychiatrische instellingen en instellingen voor thuiszorg. Bedrijfsopleidingen, die ondergebracht zijn in het Centrum voor Leiderschapsontwikkeling en Effectiviteitsverbetering, zijn gericht op medewerkers werkzaam op alle niveaus, al dan niet betrokken bij de directe patiëntenzorg.

VUmc Medische Faculteit Van der Boechorststraat 7 -H0 1081 BT Amsterdam
1081 BT
Amsterdam
Postbus 7057
1007 MB
Amsterdam
0204445084
Selecteer een bestand aub.