Opleidingen details RINO Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik volgens het scenario model (herhaling) (ID nummer: 343995)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie97-1-2019 t/m 6-1-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek37-1-2019 t/m 6-1-2022
K&J/OG opleiding - overige taken1,57-1-2019 t/m 6-1-2022

Het voeren van gesprekken met kwetsbare mensen bij een vermoeden van seksueel misbruik is maatwerk en vraagt om bijzondere expertise: zowel in gespreksvoering als in het voortdurend ordenen van de verschillende denkstappen en het afwegen van vervolgstappen. Deze herhalingsmodule Taxatiegesprekken volgens het scenariomodel heeft als doel om:

- De kennis en vaardigheden van de taxateurs te actualiseren

- Eigen casuïstiek te toetsen bij experts op het gebied van diagnostiek bij seksueel misbruik, experts van de zedenpolitie en collega-deelnemers. 

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
NVT
9
toetsing en evaluatie
Voorwaarden voor deelname:

De deelnemer heeft een diagnostische bevoegdheid (diagnostische aantekening NVO/NIP).
De deelnemer heeft recent (de afgelopen 12 maanden) meerdere malen een diagnostisch onderzoek uitgevoerd, al dan niet op het gebied van seksueel misbruik, en beschikt dus over (enige) diagnostische kennis en ervaring.
De deelnemer werkt in een context waar casuïstiek ten aanzien van diagnostiek bij seksueel misbruik beschikbaar is.
Deelnemers hebben aantoonbaar de training Taxatiegesprekken volgens het scenariomodel gevolgd.
Deelnemers zijn werkzaam in een setting van waaruit ze casuïstiek kunnen inbrengen.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
LocatieMiddelharnis (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieRijswijk (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200
Selecteer een bestand aub.