Opleidingen details Zorgbelang Fryslân Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Shared Decision Making van één dagdeel op 30 januari 2019 (ID nummer: 343963)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2430-1-2019 t/m 29-1-2020

Doel van het scholingsaanbod in 2016  was het verbeteren van de gespreksvaardigheden bij shared decision making (SDM) in Friese ziekenhuizen bij  een aantal patiëntengroepen / ziektestadia van patiënten van cardiologen, geriaters en medisch oncologen (internisten). Op 30 januari 2019 vindt een terugkombijeenkomst plaats waarbij deelnemers met elkaar ervaringen uitwisselen, medewerkers van Zorgbelang Fryslân ervaringen van patiënten inbrengen. prof. Guus Schrijvers relateert de ervaringen van professionals en patiënten aan enkele wetenschappelikke artikelen over SDM.   

De Friese professionals  werkten de afgelopen twee jaar  met het  gespreksmodel Choice Talk, Option Talk en Decision Talk. Wij spreken hier van professionals en niet van medisch specialisten, omdat het mogelijk is dat een deel van de fasen bestaat uit gesprekken tussen verpleegkundig specialisten en patiënten of tussen huisartsen en patiënten. De drie genoemde fases zijn: gebaseerd op het model van Elwyn uit 2002.  

Op 30 januari hebben de betrokken 16 specialisten zo'n twee jaar gewerkt met SDM. Daarom vindt nu een terugkomdag plaats. De opgedane ervaringen worden uitgewisseld. De docenten ondersteunen het uitwisselen van ervaringen en reiken nieuwe kennis aan uit artikelen die in 2017 en 2018 verschenen over SDM.  

(Mini)symposium
 
0
De cursus wordt betaald door Zorgbelang Fryslân
Tijd17:30 - 21:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)

Zorgbelang Fryslan Academie is een onderdeel van Zorgbelang Fryslan (ZBF). ZBF is een reschtpersoon en wel een vereniging van honderd patiëntenorganisaties, cliëntenraden, ouderenbonden en WMO-adviesraden. Zij biedt vijf activiteiten aan: 1. individuele advisering en belangenbehartiging van patiënten 2. collectieve belangenbehartiging voor zorg 3. Onderzoek naar kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief 4. (Na)scholing van patiënten en cliënten en van artsen, verpleegkundigen en andere professionals over onderwerpen zoals Shared Decision Making, belangenbehartiging van patiënten en zelfmanagement ondersteuning. De (na)scholing is ondergebracht bij een werkgroep van medewerkers en patiënten. Die werkgroep heeft de naam Zorgbelang Fryslan Academie.
Thialfweg 43
8441 PW
Heerenveen
Thialfweg 43
8441 PW
Heerenveen
0854832433
Selecteer een bestand aub.