Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Traumabehandelingen bij kinderen en jeugdigen (ID nummer: 343857)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen5011-3-2019 t/m 11-3-2020

In deze cursus leer je werken met cognitieve gedragstherapeutische methoden en technieken voor de behandeling van trauma bij kinderen en jeugdigen, en hun gezinsleden. Bij trauma en angst spelen ouders een belangrijke rol. Ze bieden steun en helpen bij het aanleren van coping. Daarom staan systeembehandelingen en actieve betrokkenheid van gezinsleden centraal.

Via genogrammen ontdek je de invloed van traumatische ervaringen door de generaties heen. Ook oefen je met de toepassing van diverse exposure varianten in fantasie en met oplossingsgerichte technieken bij trauma.

Aan de hand van het Writejunior protocol leer je de praktische toepassing van schrijftherapie met deze kinderen. Onderdelen van het protocol zijn onder meer exposure, cognitieve herstructurering, coping en social sharing.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je kennis en vaardigheden opgedaan voor de toepassing van een aantal cognitief-gedragstherapeutische technieken voor de behandeling van kinderen en jeugdigen en/of andere systeemleden. 

De cursus is tevens bedoeld als onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCt (vervolgcursus 50 uur). Dit is alleen van toepassing voor hen die voldoen aan de vereisten voor het aspirant-lidmaatschap VGCt (basiscursus afgerond en minimaal 12 uur per week werkzaam in GGz in brede zin).

Voor uitgebreide informatie: https://gitp.nl/deelnemer/gitp-pao/cursussen-kind-en-jeugd/cognitieve-gedragstherapie/traumabehandelingen-bij-kinderen-en-jeugdigen

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
18
ja
1750
54
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
ISO
NRTO
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn in de hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en hun ouders. Basiskennis van de cognitieve gedragstherapie is vereist (niveau VGCt-erkende basiscursus cognitieve gedragstherapie).
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.