Opleidingen details Radboud Universiteit Nijmegen - Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Regiebehandelaar (ID nummer: 343782)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog81-4-2019 t/m 31-3-2020

Hoe zorg je als regiebehandelaar voor een soepel verloop van processen en behoud je de kwaliteit van zorg?

Indien meerdere zorgprofessionals als zorgverleners betrokken zijn bij de zorgverlening aan een patiënt/cliënt is het van belang dat één van hen het zorgproces coördineert en eerste aanspreekpunt is voor de patiënt/cliënt en zijn naasten en/of wettelijk vertegenwoordiger. Dit is de regiebehandelaar. Waar wordt gesproken over de ‘patient journey’ is de rol van de regiebehandelaar vergelijkbaar met die van ‘de reisleider’. De regiebehandelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces. Deze regie en coördinatie voeren vraagt naast inhoudelijke expertise om aanvullende vaardigheden. Het gaat om vaardigheden nodig om te komen tot bijvoorbeeld gezamenlijke besluitvorming (shared decision making), het creëren van een constructieve samenwerkingsrelatie waarin feedback welkom is, onderlinge afstemming en bemiddeling op behandelinzet en sturen op resultaten. Helder, doelgericht en verbindend  kunnen communiceren met en naar alle betrokken partijen is daarbij essentieel. Deze cursus stelt jou daartoe in staat.

Wat levert het je op?

Na deze driedelige cursus:

- Ken je de context waarin je je rol als regiebehandelaar vervult
- Ben je vaardig in het komen tot gezamenlijke besluitvorming met patiënt, systeem en collega’s |
- Heb je inzicht in eigen ontwikkelpunten in je rol als regiebehandelaar en heb je handvatten om verbeteringen in te passen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
1 2
De cursus is toegankelijk voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig-specialisten ggz, specialisten ouderengeneeskunde of klinisch geriaters, psychiaters en verslavingsartsen die werkzaam zijn of gaan zijn als regiebehandelaar in de GGZ.
 Verbredend
10
18
ja
 Nee
 Nee
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Tijd09:30 - 17:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenStarttijden zijn per dag anders: Dag 1 09:30 - 17:00 incl. lunch, Dag 2 09:30 - 21:00 incl. lunch en diner, Dag 3 12:30 - 17:00

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen is een landelijk werkend opleidingsinstituut gevestigd op de groene campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij verzorgen o.a. de post-academische opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog in de regio Gelderland en Overijssel in opdracht van de Stichting Psychologische vervolgOpleidingen Nijmegen (SPON). Ook bieden we de opleiding tot Master in Addiction Medcine en de opleiding tot Schoolpsycholoog aan. Daarnaast organiseren we congressen en een hebben we een nascholingsaanbod voor sociale wetenschappers. 

Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Toernooiveld 5
6525 ED
Nijmegen
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Postbus 6909
6503 GK
Nijmegen
024 36 125 11
Selecteer een bestand aub.