Opleidingen details UMCGAmbulancezorg

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

AAT teamtraining (ID nummer: 343670)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Ambulancezorg7 

INLEIDING

De AAT-teamtrainingen zijn de uitgelezen mogelijkheid om in teamverband functioneel inzichtelijk te maken waar de kritieke momenten in onze operatie liggen. Door regelmatig te trainen in een gecontroleerde en veilige omgeving, is het mogelijk om de transfer te maken naar de dagelijkse praktijk en zo onze kwaliteit van zorg te verbeteren. Van de deelnemers wordt een inspanning gevraagd refererend aan de CANMEDS-rollen en CRM-principes.

Het opleidings- en trainingsgedeelte binnen het Air Ambulance Team is een nieuw concept wat geborgd wordt met 1 trainingsdag per jaar voor AVP, HCM en piloten. Het CRM principe, wat al vanaf de start word gehanteerd, komt terug in alle onderwerpen. Dit opleidingsgedeelte staat los van de WENS dagen die in 2017 al zijn ingevoerd.

Tijdens deze AAT-teamtraining is er voor gekozen de essentiële onderwerpen binnen het AAT onderwerp te laten zijn. Dit zijn de volgende:

Casuïstiektraining

Begeleid trainen van operatie-specifieke situaties in een betekenisvolle leeromgeving. (Casus: Intoxicatie en casus: Reanimatie in flight)

Middelen & Materialen

Hernieuwde kennismaking en vertrouwd raken met ons medisch materieel/materiaal. (Waaronder: spoedtas volw/kind, nieuwe kinderboek, t-pod, oxylator, perfusor, suction, ventrain, C2000 in de heli tijdens nabespreking casuïstiektraining)

Casuïstiekbespreking

Gestructureerde bespreking van een onderwerp/casus die deelnemers inbrengen.

Procedures

Aandacht en opfrissen van kennis van frequent- en minder frequent voorkomende procedures. (waaronder O2 protocol, Running rotor loading en unloading, HOLBV met voorbeelden uit ASR)

LEERDOELEN

Hoofdleerdoel:

De deelnemer kan benoemen wat aandachtspunten zijn en hoe hij moet handelen bij diverse kritieke momenten in de operatie.

 

Subleerdoelen

 • De deelnemer kan laten zien hoe hij voor-, tijdens en na de vlucht moet handelen bij een patiënt met intoxicatieproblematiek en wat aandachtpunten hierbij zijn. (*1,*2, *3)
 • De deelnemer kan laten zien hoe hij moet handelen bij reanimatie in flight en wat aandachtpunten hierbij zijn. (*1,*2, *3)
 • De deelnemer kan benoemen wat “stresses of flight” zijn en hoe hij hier mee om moet gaan. (*1,*2, *3)
 • De deelnemer kan toelichten wat de volgende veel voorkomende procedures inhouden, wat het belang ervan is en wat aandachtspunten erbij zijn: (*1)
 • O2 protocol
 • Running rotor loading en unloading
 • HOLBV met voorbeelden uit ASR
 • De deelnemer kan lastige situatie uit de praktijk bespreken met collega’s en inzicht voor verbeterde aanpak van de situatie krijgen. (*4)
 • De deelnemer kan benoemen welk onderstaand(e) medische materialen/ medisch materieel er beschikbaar is en kan benoemen/laten zien hoe hij deze moet gebruiken: (*1)
 • Spoedtas volw/kind
 • Nieuwe kinderboek
 • T-pod
 • Oxylator
 • Perfusor
 • Suction
 • Ventrain
 • C2000
 • Deelnemer kan benoemen hoe hij de CRM-principes toepast bij het handelen in diverse kritieke momenten in de operatie. (*1,*2, *3)

 

 Verpleegkundigen
 Verzorgenden
 Zorgprofessionals
Opleiding
 
Tijd08:30 - 16:30
LocatieLeeuwarden (NL) (Toon kaart)

ambulancedienst

Vriezerweg 10
9482 TB
Tynaarlo
0592-312000
Selecteer een bestand aub.