Opleidingen details Alzheimercentrum Erasmus MC

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Cognitieve stoornissen in de klinische praktijk (ID nummer: 343654)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst

Deze workshop over cognitieve stoornissen bestaat uit twee sessies met elk twee korte presentaties en een aantal casus. In de presentatie zal aandacht worden besteed aan klinische symptomatologie, neuropsychologie, neuroradiologie, en bloed- en liquorbiomarkers in het kader van cognitieve stoornissen. In de casuïstiek zullen de belangrijkste dilemma’s in de differentiaal diagnostiek en het beleid interactief worden behandeld.

Thema’s en leerdoelen:

  • Herkenning van dementie op jonge leeftijd.

  • Psychiatrische/psychologische vs. neurodegeneratieve etiologie.

  • Onderscheid tussen verschillende dementiesyndromen (o.a. ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, Lewy body dementie, primair progressieve afasie).

  • Diagnostiek bij motorische verschijnselen i.h.k.v. neurodegeneratieve aandoeningen.

  • Indicatie en interpretatie van  aanvullend onderzoek (neuropsychologisch onderzoek, liquordiagnostiek, MRI, PET, erfelijkheidsonderzoek).

  • Diagnostische mogelijkheden bij patiënten met een niet-westerse achtergrond.

  • Leeftijdsgerelateerde vs. ziekte-specifieke afwijkingen op MRI scans.

  • Kwantitatieve beoordeling MRI scans.

Workshop
Bestand 
Programma_v2_7feb2020.pdf101 KB
 
150
Hoofdniveau
Workshop
Cursus
Tijd12:00 - 18:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Ons centrum is gevestigd in het Erasmus MC. Wij zetten onze expertise in voor goede diagnostiek, goede zorg en wetenschappelijk onderzoek bij dementie. Als Alzheimercentrum behandelen wij patiënten met elke vorm van dementie of een verdenking daarop.
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD
Rotterdam
Kamer Ee-2291 Postbus 2040
3000 CA
Rotterdam
0107034793
Selecteer een bestand aub.