Opleidingen details Johannes Wier Stichting

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Diversiteit en gezondheidsverschillen in de spreekkamer (ID nummer: 343588)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3315-3-2019 t/m 14-3-2020

Diversiteit en gezondheidsverschillen in de spreekkamer

Johannes Wierstichting Symposium 2019

Plaats: Amnesty-gebouw, Keizersgracht 177, 1016 DR Amsterdam.

 

Datum: 15 maart 2019, 13.00 -18.00.

 

Er zijn grote verschillen in gezondheid in Nederland ondanks de uitstekende curatieve gezondheidszorg. Ouderen met een hoge opleiding en goede sociaal-economische status leven in Nederland 6 jaar langer dan ouderen met een lage opleiding. Het verschil in gezonde levensverwachting is nog veel groter en beslaat bijna 19 jaar. Grotendeels is dit verschil te verklaren door een andere levensstijl. De burger goed informeren en adviseren en dan maar aannemen dat diens keuze om gezonder te leven daarop automatisch volgt, blijkt niet te werken. Prof. dr. Maria van den Muijsenbergh zal u vertellen hoe het zit en wat hieraan gedaan kan worden.

Van de patiënten in Nederland heeft 20% een migrantenachtergrond, van wie meer dan de helft van niet-westerse afkomst. Migranten hebben twee tot vier keer zo vaak diabetes mellitus als andere Nederlanders, de uitkomsten van zorg bij deze groep zijn slechter, terwijl zij meer beroep doen op de zorg. Ook liggen niet-westerse migranten gemiddeld langer in het ziekenhuis en zijn er meer heropnames. Prof.dr. Charles Agyemang zal ingaan op de gezondheidsverschillen tussen migranten in vergelijking met andere Nederlanders en met de mensen in hun thuisland. Drs. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa vertelt over de specifieke problemen bij oudere migranten en hun ervaringen bij het gebruik maken van de gezondheidszorg.

Na elke lezing is er ruimte voor informatieve vragen. De discussie volgt op het einde.

 

Tijdsindeling

 

13.00 aankomst en registratie

 

13.30 welkom en inleiding door de dagvoorzitter Fransje Snijders

 

13.45 Gezondheidsverschillen, en wat daaraan te doen.

 Maria van den Muijsenbergh  

Toelichting:

Mensen met een lage opleiding, weinig inkomen of een migratieachtergrond hebben een slechtere somatische en psychische gezondheid dan anderen. Deze sociaaleconomische en etnische gezondheidsverschillen worden veroorzaakt door de wisselwerking tussen chronisch ongunstige omstandigheden (zowel persoonlijke als sociale omgevingsfactoren) en het mede daardoor tekortschietende aanpassingsvermogen, vaak in combinatie met onvoldoende gezondheidsvaardigheden.

Persoonsgerichte, integrale zorg schenkt actieve aandacht aan het hele verhaal van de patie¨nt, en aan alle factoren die zijn gezondheid bei¨nvloeden. Ze leiden tot betere uitkomsten van zorg, ook bij laagopgeleide mensen en migranten. Gei¨ntegreerd met publieke gezondheidszorg en het sociale domein kan huisartsenzorg (maar soms ook medisch specialistische zorg) op deze wijze bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden. 

 

 

14.30 Gezondheidsverschillen tussen migranten en geboren Nederlanders

Charles Agyemang

Toelichting: Modern societies are ethnically diverse because of international migration. Migration is a double-edged sword. Migration can improve migrants’ socioeconomic circumstances through better education, higher income, and by providing a safety net from persecution and violence. However, migrants remain vulnerable particularly in terms of poor health due to exposure to different environment. Understanding differences in health outcomes and the potential determinants for such differences is highly relevant for improving health and well-being for all.
Despite the multi-ethnic nature of the modern societies, data on health outcomes among migrant populations are usually limited. The Netherlands is one of the European countries that have made progress in characterising health differentials between migrants and the host Dutch population through population cohort studies such as the HELIUS study and RODAM study.
This lecture will focus on health status of migrant populations and how they are compared with the host Dutch population in the Netherlands drawing samples from the current ongoing studies with major focus on cardiovascular diseases (e.g. stroke, coronary heart diseases) and risk factors (e.g. diabetes, hypertension, obesity). In addition, the role of migration (i.e. how migrants are compared with their compatriots in the home countries) will also be highlighted drawing examples from the RODAM study

 

15.15 Korte pauze

 

15.30 Oudere migranten: hun ervaringen met de gezondheidszorg

Jeanny Vreeswijk-Manusiwa

Toelichting:

In de kracht van hun leven kwamen ze in verschillende periodes naar Nederland. Uit Nederlands-Indië  en uit China al voor de Tweede Wereldoorlog en in grote getale vlak daarna. Uit Marokko, Turkije en Zuid-Europa kwamen ze eind jaren zestig, begin jaren 70.  Daarna volgden groepen migranten uit Suriname, de Antillen en andere delen van de wereld. Samen vormen ze nu de oudere migranten in Nederland. Hoe het qua gezondheid met hen gaat, is niet in een korte tijd te vertellen, daarvoor is de groep te divers en daarvoor spelen er te veel zaken tegelijk. Zo is hun wereld na het werkzame leven en na de zorg voor kinderen, net als bij Nederlandse ouderen, over het algemeen kleiner geworden. Maar na een periode van hard werken, blijken gezondheidsklachten  op jongere leeftijd dan bij ouderen die in Nederland geboren zijn op te spelen. Trauma’s uit oorlogen, maar ook uit de eerste periode in Nederland doemen op. Horen de problemen die spelen bij het leven, zijn de zorgen met anderen te delen? Waar kun je terecht als er ook nog lichamelijke klachten bij komen en de aandacht van kinderen niet meer zo vanzelfsprekend is? Kan ik naar de huisarts met mijn vragen, heeft hij er wel tijd voor. Maar een gesprek met de huisarts kost vast geld. Met wie kan ik mijn zorgen delen? Dit zijn vragen die vaak te lang in het hoofd van oudere migranten spelen en veel te laat met anderen worden gedeeld. Oprechte interesse in de belevingswereld van de oudere migrant, zorgt voor een beter contact dat moet kunnen leiden tot een relatie waarin samen gezocht wordt naar het vormen of versterken van zijn netwerk (verbeteren van toegankelijkheid), zoeken naar oplossingen voor financiële problemen (hulp bijhouden administratie), geven van voorlichting in de eigen taal in een vertrouwde omgeving (verkleinen van eenzaamheid). Hier moet dan echter wel de tijd voor worden genomen. En tijd is schaars, maar wel op verschillende manieren in te delen.

 

16.15 Paneldiscussie met de sprekers en vertegenwoordigers uit het medische en maatschappelijke veld

 

17.00 Napraten met een borrel en een klein hapje

18.00 Afsluiting

 

Sprekers

 

Prof. dr. Maria van den Muijsenbergh, bijzonder hoogleraar in  gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan de Radboud Universiteit/het Radboud UMC en verbonden aan Pharos (expertise centrum gezondheidsverschillen).

 

Prof. dr. Charles Agyemang, Professor of Global Migration, Ethnicity & Health, Amsterdam Public Health Research Institute, Universiteit van Amsterdam.

 

Drs. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, coördinator zorg & welzijn van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

 

Dagvoorzitter

 

Dr. Fransje Snijders, voorzitter Johannes Wier Stichting en internist acute geneeskunde.

 

Kosten: € 25,-

 

Accreditatie: deze is aangevraagd voor artsen (ABAN).

 

Leerdoelen:

- begrip ontwikkelen voor hoe diversiteit en andere sociale factoren invloed kunnen uitoefenen op gezondheid en gezondheidszorg.Met name geldt dit in het geval van oudere migranten, maar ook andere groepen zullen besproken worden.

- leren hoe beter te handelen in gevallen dat diversiteit en andere sociale factoren de gezondheid en de gezondheidszorg dreigen te verslechteren. Handvatten ontwikkelen voor betere zorg bij kwetsbare groepen patiënten.

(Mini)symposium
0
gratis, maar donatie mag.
Tijd13:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

De Johannes Wier Stichting zet zich in voor mensenrechten in de gezondheidszorg. ‘Het recht op de hoogst haalbare standaard van gezondheid’ (right to health) is al decennialang een universeel mensenrecht, maar desondanks voor velen een doelstelling uit een verre toekomst of een recht dat steeds meer onder druk komt te staan door bezuinigingen, kritiek op mensenrechten of onwetendheid over het bestaan en het belang van dit mensenrecht.
De Johannes Wier Stichting stelt zich daarom ten doel de bevordering én naleving van mensenrechten in de zorg op de agenda te plaatsen en te houden. Het right to health vormt daarbij het uitgangspunt voor de activiteiten van de stichting.


De activiteiten van de Johannes Wier Stichting bestaan onder meer uit het verstrekken van onafhankelijke informatie over mensenrechten en mensenrechteneducatie voor artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals. Daarnaast organiseert de stichting debatten en refereeravonden over actuele kwesties en dilemma’s, zoals met betrekking tot de zorg aan vreemdelingen, ouderen of het medisch beroepsgeheim. Waar nodig verzamelt de stichting getuigenissen van medische professionals over misstanden in de zorg en kaart zij die aan bij beleidsmakers of de media.

Keizersgracht 177
1016DR
Amsterdam
Keizersgracht 177
1016DR
Amsterdam
020 7733799
Selecteer een bestand aub.