Opleidingen details Stichting Elaa IA06-100

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Perinatale netwerkbijeenkomst ’Hoe eerder, hoe beter’ (ID nummer: 343533)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Vroeg signalering (2016)322-1-2019 t/m 21-1-2020
Scholing vroegsignalering (2013)322-1-2019 t/m 21-1-2020
  • Kenmerken kwetsbare zwangeren / kwetsbare gezinnen
  • Zorgpaden rondom verschillende psychosociale kwetsbaarheden
  • Netwerk kennen en weten wie voor welke problematiek de aangewezen professional is
  • Gesprekstechnieken

Elke baby een veilige en gezonde start…maar wat nu als je je als professional zorgen maakt over het (ongeboren) kind of over de ouders? Verloskundigen, kraamverzorgenden, gynaecologen, huisartsen, wijkteams, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hebben allen de taak om zo vroeg mogelijk iets te doen met die zorgen.

Maar wat doe je vervolgens met een dergelijk signaal?
Met wie bespreek je het?
Naar wie kun je verwijzen?
Hoe weet je zeker/hoe check je dat een afgegeven signaal ook wordt opgepakt?
Hoe vindt terugkoppeling plaats?

Om zowel elkaar als elkaars aanbod beter te leren kennen, en om afspraken te maken omtrent eerder genoemde vragen, wordt deze bijeenkomst georganiseerd.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
JeugdverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
1 2
 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
0
Hoofdniveau
Welbevinden en veiligheid
Vroegsignalering
Professionaliteit
Tijd13:00 - 17:00
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

IA06-100

Postbus 206
1000 AE
AMSTERDAM
Postbus 206
1000 AE
AMSTERDAM
088-3433023
Selecteer een bestand aub.