Opleidingen details Emdr Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd (ID nummer: 343519)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen294-9-2019 t/m 3-9-2022

De EMDR 4,5 daagse vervolgtraining Kinderen en Jeugdigen is bedoeld om de cursist te leren complexe traumabehandelingen uit te laten voeren met behulp van EMDR bij Kinderen en Jeugdigen. De inhoud van de vervolgtraining is een noodzakelijke aanvulling op de basistraining. Deelnemers leren hoe EMDR toegepast kan worden in een meeromvattende behandeling bij complexe problematiek en bij een grote variatie aan klachten. Hierbij gaat het om cliënten die niet specifiek voldoen aan de diagnose enkelvoudige PTSS, maar symptomatologie vertonen welke het gevolg is van ernstige of langdurige traumatisering, bijvoorbeeld in de (vroege) jeugd. Tijdens de training wordt geleerd met protocollen te werken voor diverse EMDR toepassingen, zoals het stabiliseren van patiënten voordat er aan traumabehandeling wordt begonnen met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Daarnaast wordt er geleerd stroef verlopende processen vlot te trekken door gebruik te maken van zogenaamde Cognitive Interweaves. De laatste twee dagen wordt aandacht besteed aan case consultation aan de hand van eigen meegebracht videomateriaal van de deelnemers. Die worden in groepsverband gesuperviseerd.

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
anders (vul hieronder in)
Cursus
 Verdiepend
14
24
ja
€ 1.000,-- ( inclusief handouts, protocollen en evt. literatuur in pdf, inclusief lunches en diner op dag 1, exclusief boeken, zie de beschrijving van de literatuur onder 'informatie')
35
Toetsing
De cursisten dienen in het bezit te zijn van een afgetekend supervisiebeoordelingsformulier van een VEN erkende supervisor
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:00 - 20:00
Locatie

Tijd9:00 - 20:00
Locatie

Tijd9:00 - 17:00
Locatie

Tijd9:00 - 20:00
Locatie

Tijd9:00 - 20:00
Locatie

EMDR Zuid is onderdeel van Indra Spierts Beheer BV
EMDR Zuid geeft erkende basis en vervolg EMDR trainingen. De trainingen worden erkende door EMDR EUROPE en de Nederlandse EMDR VERENIGING (VEN) Daarnaast worden er ook diverse workshops en cursussen aangeboden.

Beemdstraat 1
5653 MA
Eindhoven
Leenderweg 187
5643 AG
Eindhoven
06-16449297
Selecteer een bestand aub.