Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren (ID nummer: 343403)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
NVRG - Nascholingscursus308-1-2019 t/m 7-1-2022

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren tot 4 jaar - binnen de context waarin zij opgroeien. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Met de verschuiving van budget en verantwoordelijkheid door de transitie van jeugdzorggelden naar gemeenten is de visie en het werkgebied van IMH van groot belang geworden voor alle professionals werkzaam met zwangeren en hun partners, en kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Het gaat om een transformatie waarin rond het gezin (binnen de wijk) nauw samengewerkt wordt. Het adagio één gezin één plan vraagt om een overkoepelde en integrerende visie, zeker wanneer er een zwangere of een jong kind in het gezin aanwezig is. Het manifest 1001 kritieke dagen geeft aan hoe kwetsbaar deze eerste periode is, gezien de ontwikkeling van het brein en gehechtheidrelaties.
 
Als professional heb je volop aandacht voor preventie, observatie, begeleiding, ondersteuning en kortdurende interventies en vervul je een signalerende en begeleidende functie als de ouder-kindrelatie verstoord lijkt en/of als er vermoeden is van ongezonde ontwikkeling of onveilig opgroeien. Het is dan ook van groot belang goed te leren observeren van de ouder-kindrelatie en bij vermoedens de juiste port-of-entry in het systeem van en rondom de ouder-kindrelatie te vinden en te benaderen.

Na het volgen van deze cursus heb je inzicht in de Infant Mental Health visie. Je hebt inzicht in het belang en de wisselwerking van de ouder-kindrelatie in de context. Je hebt kennis over de kindontwikkeling, hechting en prenatale hechting. Ook heb je inzicht in het belang en de impact van (gezonde en verstoorde) regulatieprocessen van baby/kind op de ouder-kindrelatie.

Je hebt kennis over de verschillende emotionele en lichamelijke aspecten van zwangerschap, de ontwikkeling van het jonge kind, de ontwikkeling van gezond en veilig ouderschap . Je hebt kennis over prenatale hechting, (gezonde en verstoorde) regulatieprocessen en de invloed daarvan op de ouder-kindrelatie en de onderlinge hechting.

Je kunt gesprekstechnieken toepassen als de ouder-kindrelatie de cliënt is (en dus ouder en kind samen cliënt zijn). Je signaleringsvaardigheden zijn versterkt, maakt een betere inschatting van complexiteit en veiligheid. Daarnaast heb je inzicht in het toepassen van de Tom Tom functie, het triagemodel en het stroomdiagram.

academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
14
16
ja
2045
48
toetsing en evaluatie
Gz-psycholoog BIG
Psychotherapeut BIG
Klinisch psycholoog BIG
Klinisch neuropsycholoog BIG
Eerstelijnspsycholoog NIP
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
NVO Orthopedagoog-generalist
Basispsycholoog
Orthopedagoog
Systeemtherapeut
Psychiater
Arts
Jeugdarts
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Jeugdverpleegkundige
Hbo-verpleegkundige
Jeugdzorgwerker
Sociaal pedagogisch hulpverlener
Maatschappelijk werker
Vaktherapeut
Speltherapeut
Bestand 
IM191 template_pe.doc10 KB
Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.