Opleidingen details Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afdeling Human Resources

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Agressie en geweld (ID nummer: 343284)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk919-3-2019 t/m 18-3-2020
Leerdoelen/ leervragen:
  • Wat straal ik uit tijdens spanningsvolle- en agressieve situaties? (non-verbaal)
  • Hoe communiceer ik tijdens deze situaties en wat is daarvan het effect op anderen?
  • Hoe werkt mijn beeldvorming- oordeelsvorming- besluitvorming tijdens spanningsvolle- en agressieve situaties?
  • Hoe behoud ik zelfcontrole, overzicht en regie?
  • Hoe blijf ik alert op mijn eigen en elkaars veiligheid?
  • Welke gezamenlijke afspraken kunnen we maken in bepaalde agressieve situaties?
  • Hoe kunnen we in dergelijke situaties veilig samenwerken? (procedure)
  • Wat is de gemeenschappelijke norm die we hanteren ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag?
  • Wat is de routing t.a.v. het melden/registreren van incidenten? Hoe kan ik de spanning bij een (specifieke) patiënt /bezoeker verlagen?
  • Welke vormen van agressief gedrag zijn er te onderscheiden en welke interventietechnieken zijn hierin effectief?
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)NAPA / NVBMH
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
 
Ja
 Maatschappelijk werk
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenBedrijfsgebondenBedrijfsmaatschappelijk Werk
SectorenZorgZiekenhuiszorg
Tijd9:00 - 17:00
LocatieOnbekend

Tijd9:00 - 17:00
LocatieOnbekend

Tijd9:00 - 17:00
LocatieOnbekend

Tijd9:00 - 17:00
LocatieOnbekend

Tijd9:00 - 17:00
LocatieOnbekend

Tijd9:00 - 17:00
LocatieOnbekend

Het Antoni van Leeuwenhoek bestaat uit een centrum voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker en een oncologisch ziekenhuis.

Primaire doelstelling is kanker te bestrijden door middel van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.
 

Plesmanlaan 121
1066 CX
Amsterdam
90203
1006 BE
Amsterdam
020 - 512 9111
Selecteer een bestand aub.