Opleidingen details Opdidakt Groep

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basisopleiding dyslexiebehandelaar (ID nummer: 342882)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie147-1-2019 t/m 6-1-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 117-1-2019 t/m 6-1-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek37-1-2019 t/m 6-1-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie147-1-2019 t/m 6-1-2022

De cursus 'Basisopleiding dyslexiebehandelaar' van Opdidakt Groep bestaat uit zes bijeenkomsten, literatuurstudie en een schiftelijke casusbeschrijving. 

De cursus start met bijeenkomst één die gericht is op een algemene oriëntatie op het begrip 'dyslexie' en op de meest gangbare definities in Nederland. Tevens wordt er kennis genomen van het diagnostische proces en de relatie tussen diagnostiek en behandeling.

Tijdens bijeenkomst twee worden de theoretische inzichten over het leren lezen en voortgezet lezen behandeld. De deelnemers nemen ook kennis van de leerlijn lezen en effectieve leesinterventies.

Tijdens bijeenkomst drie maken de deelnemers kennis met de gangbare theorieën over spellen, wordt aandacht besteed aan de deelvaardigheden van het spellingproces en nemen ze kennis van de leerlijn spelling. Zowel in bijeenkomst twee als drie komt de theorie over het directe instructiemodel aan bod. 

Tijdens bijeenkomst vier wordt ingegaan op processen die bepalend zijn voor succesvol leren. Er wordt kennis genomen over hoe doelen en feedback bijdragen aan een actieve betrokkenheid van de leerling en de achterliggende theorie over hoe eigenaarschap van het eigen leerproces bijdraagt aan de effectiviteit van de behandeling.

In bijeenkomst vijf wordt de theorie van de mindset besproken. De deelnemers nemen daarnaast ook kennis van de theoretische uitgangspunten van de psycho-educatie.                                                                                   

Na de eerste vijf bijeenkomsten vindt er een literatuurstudie plaats door de deelnemers. De cursus wordt daarna afgerond en getoetst middels een schriftelijke casusbeschrijving. De schriftelijke casusbeschrijving wordt tevens gepresenteerd en nabesproken in de zesde bijeenkomst met de deelnemers.

De cursus 'Basisopleiding dyslexiebehandelaar' wordt 4x per jaar uitgevoerd. 

 

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
5
25
ja
475
14
Toetsing
Orthopedagogen of psychologen met aantekening diagnostiek die enige kennis hebben van dyslexie en zullen gaan starten of net gestart zijn met het uitvoeren van dyslexiebehandelingen.
Hoofdniveau
Registratie KJ/OG
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe planning van de bijeenkomsten voor 2021 volgt t.z.t.

Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe planning van de bijeenkomsten voor 2020 volgt t.z.t.

Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Opdidakt Groep is een instelling voor dyslexiezorg, basis en specialistische GGZ en schoolbegeleiding met vestigingen in de provincie Noord-Brabant, Limburg, Flevoland, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. De geboden hulp is gericht op onderzoek en behandeling van leer-, ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische stoornissen bij kinderen en jeugdigen.

Opdidakt Groep bestaat uit Opdidakt, E-vizier en Praktijk van Waterschoot.

Rompertsebaan 58
5231 GT
's-Hertogenbosch
Rompertsebaan 58
5231 GT
's-Hertogenbosch
073-6405000
Selecteer een bestand aub.