Opleidingen details Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek advanced 2019 (ID nummer: 342870)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing praktijkondersteuners710-5-2019 t/m 9-5-2020

ALO (advanced) - Auscultatie en lichamelijk onderzoek (advanced cursus)

Deze ALO-cursus is een vervolg op de basis ALO-cursus en is nog meer gericht op het toepassen van de theorie in casuïstieken die tijdens deze scholingsdag aan bod komen. Er wordt dus met name praktisch geoefenend.

Tijdens het behandelen van de casuïstieken komen zowel de vragen die tijdens de anamnese gesteld kunnen worden als het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek aan bod. De ochtend staat in het teken van abdominale en neurologische klachten, in de middag staan hart- en longgeluiden en het 7-stappen model voor het beoordelen van een ECG op het programma.

In de praktische eendaagse ALO-cursus nemen de docenten van OSG de basisprincipes van het afnemen van de anamnese en het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek nauwgezet met u door. De praktijkervaringen geven de docenten aan u door, zodat u zelf aan de slag kunt gaan.

 

Inhoud cursus

In de praktische ALO-cursus nemen we de praktische basisprincipes van het afnemen van anamnese en lichamelijk onderzoek met u door. Natuurlijk wordt er een koppeling gelegd met de theoretische onderbouwing. De cursus wordt gegeven door mensen uit de praktijk. Het voordeel hiervan is dat u handige tips en adviezen meekrijgt om zelf aan de slag te kunnen.

Tijdens de cursus wordt zoveel mogelijk gestreefd om de aangeleerde vaardigheden toe te kunnen passen op de werkplek van de deelnemer.

Door middel van het afnemen van een anamnese leert u pathologie te herkennen. Er wordt uitgebreid geoefend in het lichamelijk onderzoek van hart, longen en abdomen en het oriënterend neurologisch onderzoek. De dag wordt afgesloten met een sessie “7-stappen model voor het beoordelen van een ECG”.

Er wordt zowel geoefend op modellen als op medecursisten.

Leerdoelen

  1. Afnemen van een specifieke anamnese, gericht op de klacht en tractus anamnese.
  2. Auscultatie en percussie van hart en longen.
  3. Oriënterend neurologisch onderzoek uitvoeren.
  4. Onderzoek van abdomen uitvoeren.
  5. 7-stappen model voor beoordelen ECG

Doelgroep

Verpleegkundig specialisten (i.o.) en Physician Assistants (i.o.), ambulanceverpleegkundigen en Rapid Responders, SEH-verpleegkundigen, triage-verpleegkundigen, verpleegkundigen bij de huisarts, praktijkondersteuners (POH) en artsen (verstandelijk gehandicapten, verslavingszorg en revalidatie).

Daarnaast ook artsen of verpleegkundigen die zich willen verdiepen in lichamelijk onderzoek of bij herintreding zich weer willen bijscholen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister VerloskundigenKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)NAPA / NVBMH
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
8
6
18
Verpleegkundig specialisten (i.o.) en Physician Assistants (i.o.), ambulanceverpleegkundigen en Rapid Responders, SEH-verpleegkundigen, triage-verpleegkundigen, verpleegkundigen bij de huisarts, praktijkondersteuners (POH) en artsen (verstandelijk gehandicapten, verslavingszorg en revalidatie).
Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde stelt zich ten doel kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen in spoedeisende geneeskunde in de breedste zin van het woord, ten behoeve van medische en paramedische beroepsbeoefenaren dan wel beroepsbeoefenaren die vanuit hun taakstelling spoedeisende medische handelingen dienen toe te passen.

 

Ringveste 7 A
3992 DD
HOUTEN
Postbus 482
3990 GG
HOUTEN
030-634 65 80
Selecteer een bestand aub.