Opleidingen details Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

VVGN wintercongres 2019 ’verslaving met psychiatrische comorbiditeit - herkennen en behandelen’ (ID nummer: 342696)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie624-1-2019 t/m 23-1-2020

De Vereniging VerslavingsGeneeskunde Nederland organiseert op 24 januari 2019 haar Wintercongres. Dit wetenschappelijk congres heeft als hoofdthema "verslaving met psychiatrische comorbiditeit - herkennen en behandelen”.

Autisme spectrum stoornissen worden vaak onvoldoende herkend, zeker bij vrouwelijke patiënten. Een expert op dit terrein, Dr. Patricia van Wijngaarden - Cremers,  zal ingaan op herkenning en op de consequenties in het kader van een verslavingsbeloop en behandeling.

Cognitieve beschadiging als gevolg van een stoornis in alcoholgebruik is een belangrijk aandachtspunt in de verslavingsgeneeskunde. Een bijzonder ervaren expert op dit terrein, gedragsneuroloog en promovendus op het Wernicke-Korsakov syndroom, drs. Klaas Arts, is bereid gevonden om een inleiding te houden hierover.

Op drie belangrijke gebieden van psychiatrische comorbiditeit zullen experts de nieuwste inzichten voor het voetlicht brengen. Professor emeritus Wim van den Brink zal ingaan op  verslaving die samengaat met persoonlijkheidstoornis, gedragstoornis, bipolaire stoornis, en ADHD; Professor Geert Dom zal ingaan op stemmingsstoornissen, angststoornis en PTSS, en dr. Arnt Schellekens op psychose en verslaving.

Er is in het veld behoefte aan een update van de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) over Stoornissen in het gebruik van alcohol (SGA) uit 2009 op het onderdeel van farmacologische preventie van relaps. Drs. Mary Janssen van Raay  en Han Luijkx zullen wetenschap en praktijk verenigen.

Er staat ook weer een actueel onderwerp op de agenda: de rookverslaving. Het preventie-akkoord, een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), maar vooral het beleid van de staatssecretaris Paul Blokhuis hebben dit onderwerp hoog op de agenda gezet. Wat is de rol van verslavingsartsen bij rookverslaving?

Kortom een relevant symposium voor verslavingsartsen, psychiaters, verpleegkundig specialisten en behandelaren in de verslavingszorg in het algemeen.

Doel Symposium

Het up-to-date brengen van wetenschappelijke en practice-based kennis  van enkele grote delen van het verslavingsgeneeskundig  en comorbide psychiatrisch gebied.

Leerdoelen

U doet kennis op over recente ontwikkelingen op het vlak van biologische, psychologische en sociale aspecten van stoornissen door het gebruik van psychoactieve stoffen. Deze kennis wordt gekoppeld aan praktijkuitvoering en praktijkervaring en draagt zo bij tot stimulatie op bezinning op de rol en taakuitvoer van behandelaar in de verslavingszorg.

Beroepsgroep
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
(Mini)symposium
225
Leden VVGN: 175,--
Niet-leden: 225,--
Hoofdniveau
Verslavingspsychiatrie
Tijd09:00 - 17:00
LocatieNieuwegein (NL) (Toon kaart)


 De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) is op 4 september 1985 te Amsterdam opgericht met als doelstelling "de bevordering van de kwaliteit van de verslavingsgeneeskunde in wetenschappelijke zin";

De VVGN tracht (statutair art. 3) dit doel onder meer te bereiken door:
•het formuleren van wetenschappelijke vragen op het gebied van de verslavingsgeneeskunde
•het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de verslavingsgeneeskunde
•het bevorderen binnen de verslavingsgeneeskunde van deskundigheid, professionaliteit en het methodisch overdraagbaar maken van verworvenheden, waar mogelijk in samenwerking met andere instituten
•het ontwikkelen van activiteiten waarmee de leden voorzien kunnen worden van actuele inhoudelijke informatie aangaande de verslavingsgeneeskunde
•het bevorderen en onderhouden van internationale contacten ten behoeve van de verslavingsgeneeskunde
•het bevorderen en onderhouden van activiteiten om contacten te leggen met voor de verslavingsgeneeskunde relevante organisaties binnen en buiten de verslavingszorg
•het ondernemen van activiteiten en alle andere wettige middelen die de doelstelling dienen en verder middels i. bevorderen van de erkenning van de specificiteit van de verslavingsgeneeskunde  bevorderen van de ontwikkeling van behandelmethodieken binnen de verslavingsgeneeskunde  bevordering van het bereiken van consensus binnen de verslavingszorg
 

Jive 2
2130 AC
Nieuw-Vennep
Postbus 149
2130 AC
Hoofddorp
06-10247261
Selecteer een bestand aub.