Opleidingen details Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Instructeur BLS Herhaling 2019 (ID nummer: 342614)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten428-1-2019 t/m 27-1-2020
Conform de richtlijnen van de ERC/NRR dient iedere twee jaar de instructeur BLS en AED een herhalingscursus te volgen teneinde de registratie als instructeur geldig te houden.
Na het doorlopen van de cursus is de cursist in staat om:
 • Didactische principes te benoemen;
 • Kernelementen voor theoretische instructie te benoemen;
 • Kernelementen voor praktische instructie te benoemen;
 • De pathosfysiologie van de basale reanimatie volwassenen te benoemen;
 • Basale reanimatie volgens de nieuwste inzichten en richtlijnen uit te voeren;
 • De relatie tussen basale reanimatie en vroegtijdige defibrillatie te benoemen;
 • Te benoemen wanneer een AED moet worden ingezet;
 • De werking van defibrillatie te benoemen;
 • De AED te bedienen en te incorporeren in de basale reanimatie;
 • Voorwaarden en beperkingen van het gebruik van een AED te benoemen;
 • Didactische principes voor het onderwijs in basale reanimatie en AED te benoemen en toe te passen;
 • Instructie en bediening van een AED te verzorgen;
 • Diverse materialen en soorten AED’s te benoemen, te bedienen en te demonstreren.

 

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
Bestand 
Programma BLSAEDIO.pdf25 KB
 
190
Tijd08:30 - 12:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 12:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 12:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany Catharina Ziekenhuis

Tijd08:30 - 12:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 12:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 12:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 12:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 12:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 12:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 12:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 12:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde stelt zich ten doel kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen in spoedeisende geneeskunde in de breedste zin van het woord, ten behoeve van medische en paramedische beroepsbeoefenaren dan wel beroepsbeoefenaren die vanuit hun taakstelling spoedeisende medische handelingen dienen toe te passen.

 

Ringveste 7 A
3992 DD
HOUTEN
Postbus 482
3990 GG
HOUTEN
030-634 65 80
Selecteer een bestand aub.