Opleidingen details ITON

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Neurorevalidatie in de eerste lijn (ID nummer: 342415)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten1818-6-2019 t/m 17-6-2020

CVA’s komen 35.000 maal per jaar in Nederland voor en op dit moment zijn er meer dan 100.000 mensen die getroffen zijn door een beroerte. Het aantal hersentrauma's ligt in dezelfde grootte-orde. De behandeling is complex en een belangrijk onderdeel binnen de gezondheidszorg. Vooral de herkenning van de exacte symptomen is geen sinecure, zoals veel huisartsen, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten en de werkers in de thuiszorg dagelijks ervaren.
Een juiste diagnostiek is echter essentieel om efficiënt en adequaat te kunnen handelen. Het merendeel van de patiënten met hersenbeschadiging heeft één of meer cognitieve stoornissen en een patiënt met enkel een motorische parese is zeldzaam. Daarnaast zijn er vaak ook v eranderingen van stemming en gedrag. We doen de patiënt te kort, als we niet voldoende stilstaan bij de andere stoornissen behalve parese.

Een patiënt met een hersenbeschadiging (o.a. CVA, hersentrauma) komt vaak na een intensieve therapie in
ziekenhuis, revalidatiecentrum of de somatische afdeling van het verpleeghuis weer thuis: de ‘medische’ fase is voorbij, de patiënt is ‘uitgerevalideerd’. Voor vele patiënten begint dan echter een moeizame periode. De ervaring leert dat veel nieuwe problemen zich aandienen: het leven thuis, op het werk, tijdens recreëren of op school.
Er wordt een groot beroep gedaan op functies die door de hersenbeschadiging aangetast kunnen zijn.
De hulpverleners in de eerste lijn kunnen hier een belangrijke rol spelen. We ervaren echter vaker tegenvallende resultaten die zelfs afgedaan worden als gebrek aan motivatie van de patiënt of zelfs als onwil. Voor veel werkers in de eerste lijn is er behoefte aan specifieke kennis op het gebied van de lange termijn gevolgen van hersenbeschadiging. Het relatief solistisch werken in de eerste lijn staat in contrast met het multidisciplinaire karakter van het probleem. Behandelingen kunnen hierdoor summier of moeizaam worden.

Deze cursus biedt u de kans om een beter inzicht te verwerven in de fundamenteel theoretische achtergronden van de patiënt met een hersenbeschadiging en om klinisch praktisch beter in staat te zijn, om te gaan met de gehele problematiek van de behandeling en omgang met de patiënt. Tijdens deze cursus worden diverse
mogelijkheden voor training, therapie en omgang aangegeven.
Na deze cursus is uw kennis omtrent de behandeling en diagnostiek van de patiënt met een hersenbeschadiging ongetwijfeld vergroot en heeft u meer inzicht in therapeutische mogelijkheden. Essentieel voor de patiënt en een geweldige uitdaging voor de behandelaar in de eerste lijn!
 

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
Bestand 
Programma NR1elijn 2019.pdf378 KB
650
Tijd14:00 - 20:45
LocatieMaassluis (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:15
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

De stichting ITON onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van inzichten uit de neurowetenschappen en verzorgt hierover cursussen op diverse gebieden: neurorevalidatie, chronische pijn, leren van motorische vaardigheden (sport, muziek etc). De doelgroep is principieel multidisciplinair, dwz. het probleem c.q. de patiënt staat centraal (en dus niet de discipline). Een belangrijk aspect van de ITON-cursussen is dat men inzicht krijgt in de diverse disciplinaire invalshoeken en met elkaar leert communiceren. Aan ITON-cursussen nemen medici, paramedici, psychologen, verplegenden en verzorgenden deel. Afhankelijk van het onderwerp ook andere beroepen bv. bij de cursus "motorisch leren" en "muziek en brein" ook musici, sporters en leraren.  

Leliestraat 7C
2011 BL
Haarlem
023-5341641
Selecteer een bestand aub.