Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld (ID nummer: 342351)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen1214-1-2019 t/m 13-1-2022

Negatief zelfbeeld is een veelvoorkomend, invaliderend probleem in het ontstaan en in standhouden van verschillende psychiatrische ziektebeelden. In de literatuur wordt al langere tijd de associatie beschreven tussen negatief zelfbeeld en verschillende psychiatrische diagnosen. Tevens wordt negatief zelfbeeld genoemd als negatieve voorspeller voor therapie-uitkomst. In deze cursus worden twee specifieke interventietechnieken behandeld die zich richten op behandeling van negatief zelfbeeld. Zowel het model van Fennel als de COMET-training van Korrelboom worden in de cursus besproken en de verschillende interventietechnieken eigen gemaakt.

Wat leer je?
Het kunnen aanbieden van een geprotocolleerde behandeling, die specifiek gericht is op het negatief zelfbeeld.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
NIP-Eerstelijnspsychologie NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
11
12
ja
€ 575 incl. digitale literatuur en lunch, excl. eventuele boeken
12
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
Gz-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, gedragstherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met ervaring in het toepassen van cognitief gedragstherapeutische interventies.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.