Opleidingen details Systeemwijs

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Congres "Het meesterlijke denken" (ID nummer: 342107)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie522-3-2019 t/m 21-9-2020
K&J/OG opleiding - behandeling 2,522-3-2019 t/m 21-9-2020

Congres “Het meesterlijke denken”

· · ·

Het congres is van 9.00 tot 17.00 uur (2 dagdelen van 3 uur) en het aantal deelnemers is gesteld op maximaal 100 personen. De dag is bedoeld voor sociaal professionals die (post)HBO of WO opgeleid zijn en in aanraking komen met complexe systemen. Een systeem is een organisatie van menselijke interactie, een stelsel van opvattingen, regels, posities en patronen.

 

Tijdens de dag staat een verdieping in alle facetten van de systeemtheorie centraal. De systeemtheorie is een metatheorie, een visie uitgaande van circulariteit en het sociaal constructivisme. Dat wil zeggen dat de ´waarheid´ subjectief is en vanuit ieders perspectief bekeken wordt. Het probleem/de hulpvraag wordt niet alleen bekeken vanuit het individu maar vanuit het individu én zijn omgeving. De attitude waarmee de cliënten tegemoet getreden worden, is gebaseerd op de overtuiging dat de mens in staat is krachten te mobiliseren in gezamenlijkheid met andere mensen waardoor stagnatie in de ontwikkeling van

kind, gezin en relatie doorbroken kan worden. Uitgangspunt is dat essentiële informatie altijd voorhanden is binnen het cliëntsysteem.

 

In het eerste deel wordt de complexiteit en de geheel omvattendheid van het systeemtheoretisch denken uitgediept. Eerst volgt een ontrafeling van alle elementen waarna het geheel wordt bekeken. In het tweede deel volgt een wandeling door de tijd waarbij de pracht van het ambacht en de gildewaarden worden belicht. In de geschiedenis worden de ontwikkelingen in het vak doorlopen en de ontmoetingen in de tijd uitgediept. Het derde deel wordt de systeemtheorie belicht vanuit ons huidige tijdsbeeld door middel van filmfragmenten en domeinen buiten de hulpverlening. De dynamiek in relaties wordt hierbij op een originele wijze in beeld gebracht. Het middaggedeelte bestaat uit een hercontextualisatie van de therapie waarbij wordt ingegaan op de innerlijke dialoog van de therapeut.

Daarbij wordt op een interactieve wijze ingegaan op de gelaagdheid van de angst van de therapeut met als veronderstelling dat het gezin zover gaat als de therapeut aandurft.

 

Dit alles gaat onder de bezielende leiding van Janneke de Voogd (systeemtherapeut) en Monique Hof (systeemtherapeut). Jonge ondernemers met een eigen praktijk die in verbinding met 2 van de grondleggers van de systeemtherapie deze dag hebben opgezet. Deze hoofdsprekers zijn Edu van de Velden en Jan Olthof.

 

 

Edu van de Velden

Psychotherapeut, opleider en supervisor van de NVRG en is eigenaar van de Swolsche school. Gespecialiseerd in kinderen met een traumatische achtergrond gezinsproblematiek en complexe sociale netwerken.

Jan Olthof

Zelfstandig psychotherapeut, erkend supervisor en leertherapeut bij de NVRG met een praktijk voor psychotherapie, supervisie en consultatie. Zijn praktijk ‘Het verbindend patroon’ bevindt zich naast de in 2017 opgerichte School voor systemische opleidingen. Ook is hij supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Hypnose.

Monique Hof

Zelfstandig systeemtherapeut in eigen praktijk Systeemwijs. Verder verzorgt Monique Hof samen met Janneke de Voogd verschillende gastcolleges op universiteiten en (incompany) opleidingen in de systeemtheorie.

Janneke de Voogd

Zelfstandig systeemtherapeut in de jeugd- en gezinshulpverlening. Verder zijn Janneke de Voogd en Monique Hof, vanuit Hof en de Voogd, actief in het ontwikkelen van tools ter ondersteuning van de vraagstukken die liggen binnen het sociale domein en de samenwerking in complexe systemen.   

Eindtermen

1.    Het kunnen onderscheiden van de complexiteit en de omvattendheid van de systeemtheorie.

2.    De geschiedenis van de systeemtheorie kunnen benoemen en de ontwikkelingen in de tijd die daaraan verbonden zijn.

3.    De huidige ontwikkelingen in het vak kunnen benoemen en deze in het tijdsbeeld kunnen plaatsen.

4.    De (gilde) waarden van het beroep 'systeemtherapeut' kunnen benoemen en deze in de praktijk kunnen integreren.

5.    In deze complexe tijd de pracht van het ambacht kunnen (her)waarderen.

6.    De dynamiek binnen relaties kunnen onderscheiden.

7.    'Systeemtheoretisch denken' kunnen zien in domeinen buiten de hulpverlening.

8.    Systeemtherapie en je rol als systeemtherapeut kunnen hercontextualiseren.

9.    Bewustzijn ontwikkelen over de eigen context en de invloed daarvan kunnen zien op het eigen handelen.

10.  De innerlijke dialoog met betrekking tot angst kunnen herkennen en de invloed daarvan kunnen zien op het eigen handelen.

11.  Het verschil tussen inhoud en betrekking kunnen onderscheiden.

12.  Het kunnen komen tot een gezamenlijk denkkader.

13.  Het in relatie tot elkaar kunnen zien van krachten en mogelijkheden van de systeemleden.

14.  Het kunnen inzetten van de basisattitude.

15.  Het kunnen zien hoe systeemtheorie ingezet kan worden op alle systeemniveaus van de samenleving.

Programma van de dag

Dagtitel: Het meesterlijke denken

Ondertitel: De charme van de complexiteit

0. Ontvangst en introductie

09.30-10.00: Ontvangst koffie/thee

10.00-10.15: Inleiding Frank, Monique en Janneke

1. Complex: tweeledig (inleiding in de systeemtheorie)

10.15-10.45: 1. Complex: tweeledig

? Verstrengeld ; het uit elkaar halen van wat er in elkaar zit (het ontrafelen van de systeemtheorie) (eindtermen 1, 12, 13,14 en 15)

? Geheel omvattend; het geheel omvattende van de systeemtheorie (eindtermen 1, 12, 13,14 en 15)

2. Setting Wisseling / Wandelen in de tijd

10.45-12.00: 2. Setting Wisseling / Wandelen in de tijd

? Magistraal; de pracht van het ambacht in het huidige (hectische) tijdsbeeld (3,4,5,6)        

? Door de magistraat bereidt; gilde waarden en normen (beroepscode) (3,4,5,6)

? Historisch besef; ontwikkeling in het vak (1,2,3,4,5,6)

? Eigen ontmoetingen in de tijd (1,2,3,4,5,6)

 

12.00-13.00: Lunchpauze (evt. beeldmateriaal, losmaken gespreksonderwerpen)

3. Denken in termen van relatie: antropologen in relatiedynamiek

13.00-14.00: De mand van gedachten

14.00-15.00: 3. Denken in termen van relatie: antropologen in relatiedynamiek

? Het meesterlijke denken in andere domeinen; familiebedrijven, het bedrijfsleven, Johan

Cruijff (7,9)

? Dynamisch in relaties; Filmfragmenten Ali B, Roué Verveer, chef-kok (7,11,12,13,14,15)

 

15.00-15.15: Koffiepauze

4. Het hercontextualiseren van de therapie

15.15-15.30: Blog; Paradox in de hulpverlening/Innerlijke dialoog

15.30-16.30: 4. Het hercontextualiseren van de therapie

? Het gezin gaat zover als de therapeut durft te gaan (9,10,11,12,13,14,15)

? De gelaagdheid van de angst (innerlijke dialoog van de therapeut) (9,10,11,12,13,14,15)

? Ali B. De weg van het midden (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15)

 

16.30: Afsluiting met een drankje

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3 4
academici en HBO-ers
Congres
 Verdiepend
50
150
ja
145
5
Geen toetsing, wel evaluatie
nvt
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 17:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Eigen praktijk; systeemtherapie, gezins- en relatietherapie

Goudveil 11
7392AN
Twello
Goudveil 11
7392AN
Twello
0641430290
Selecteer een bestand aub.