Opleidingen details Proven Therapies

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

KPSP-Verdiepingscursus (ID nummer: 342050)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie2216-5-2019 t/m 15-5-2020

Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP) is een kortdurende, steungevende, gestructureerde vorm van psychotherapie. Gebaseerd op een relationeel perspectief op zes psychoanalytische deeltheorieën: de drifttheorie, de egopsychologie, de objectrelatietheorie, de zelfpsychologie, de gehechtheidstheorie en de primaire-liefdestheorie. De behandeling is gericht op affectieve, cognitieve, conatieve en gedragsmatige aspecten van het functioneren van de cliënt in actuele relaties. De belangrijkste therapeutische techniek is Adequate Psychoanalytische Steun (APS). Therapeut en cliënt zoeken verbanden tussen stemmingsklachten en levensomstandigheden, relaties, invloed van vroegere ervaringen en hoe de cliënt zichzelf ziet. De focus ligt op verbetering in het heden en op belemmerende ervaringen uit het verleden die van invloed zijn op aanhoudende of terugkerende somberheid. De cliënt krijgt meer inzicht in zichzelf, wat leidt tot herkenning van ondermijnende gedachten, onverwerkte emoties en negatieve verwachtingen die bijdragen aan sombere gevoelens.

Proven Therapie

KPSP is effectief bevonden bij cliënten met een eenmalige depressie, chronische of terugkerende stemmingsklachten (Driessen et al, 2013). Stemmingsklachten verdwijnen, het zelfvertrouwen verbetert en relaties worden bevredigender. De weerstand bij tegenslagen of stressvolle situaties verbetert, waardoor stemmingsklachten blijvend voorkomen worden. De werkzaamheid van KPSP is op andere gebieden nog niet empirisch onderzocht. Aannemelijk is dat KPSP werkzaam is voor cliënten met andere aan chronische stress gerelateerde, psychische aandoeningen.

Cursus

De KPSP-Verdiepingscursus omvat vier bijeenkomsten, elk bestaande uit een theoretisch en een praktijkdeel. De praktijk wordt geoefend door rollenspellen en casusbesprekingen aan de hand van video- en audio fragmenten van lopende KPSP-therapieën van de cursisten.

Doel

Zelfstandig kunnen toepassen van KPSP. De cursist verwerft kennis en vaardigheden die in ander en breder verband bruikbaar dan alleen KPSP. De cursist kan na de cursus bij de docent individuele of groepssupervisie aanvragen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
(Meerdaagse) Nascholing
1095
Bedrag is inclusief lunch en het handboek ‘Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie.’
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Psychotherapie en Psychiatrie
ZGP (zelfstandig gevestigden)
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Proven Therapies is een initiatief van behandelaren voor behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg. Wij streven na dat onze patiënten een bevredigend sociaal en maatschappelijk leven kunnen leiden. Wij willen dat zij zo weinig mogelijk hinder ondervinden van hun geschiedenis en stoornissen. Proven Therapies biedt behandelaren cursussen en supervisie van bewezen waarde, zodat wij patiënten de best mogelijke behandeling kunnen bieden.

J.F. van Hengelstraat 56
1019 DC
Amsterdam
J.F. van Hengelstraat 56
1019 DC
Amsterdam
0624628940
Selecteer een bestand aub.