Opleidingen details Zwaartepunt

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

opleiding specialisatie obesitas Begeleiden, Verplaatsen en Tillen (ID nummer: 341553)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Algemeen1212-2-2019 t/m 11-2-2020

Opleiding specialisatie Obesitas

Begeleiden, Verplaatsen en Tillen (BVT)

Deze 2-daagse opleiding is bedoeld voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, ergocoaches, Arbo coördinatoren, verpleegkundigen en oefentherapeuten die het seminar Begeleiden, Verplaatsen en Tillen van Obese patiënten reeds gevolgd hebben (of aan kunnen tonen dat de competenties aanwezig zijn) en zich verder willen specialiseren in de zorg en beleid rondom Obese patiënten.

Weet u hoeveel obese patiënten uw organisatie in huis heeft? Hoe ver staat het met beleid rondom obese patiënten binnen uw organisatie? Bent u voorbereid op acute opname van obese patiënten? We gaan hier mee aan de slag. Casuïstiek  en praktisch oefenen staan ook op de voorgrond. Zwaartepunt werkt samen met modellen van de Nederlandse Obesitas Vereniging.

Accreditatiepunten voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten zijn in aanvraag. Andere beroepsgroepen kunnen aangeven als ze voor accreditatie punten in aanmerking willen komen, Zwaartepunt kan in overleg deze als nog aanvragen. 

Visie

Bij de meeste organisaties is er nog geen beleid ontwikkeld aangaande deze specifieke groep patiënten. Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij waar mensen steeds zwaarder worden, is het van belang voor zowel zorgverlener als patiënt goed voorbereid te zijn op de zorg rondom obese patiënten die opgenomen worden. Daarnaast is het kritisch evalueren van de zorg die obese patiënten ontvangen belangrijk.

Het is van belang dat er in elke zorginstelling beleid wordt gemaakt en er een aandachtfunctionaris is, die gespecialiseerd is in zorg rondom Obesitas. De aandachtfunctionaris kan ondersteunen in de ontwikkeling van beleid en de implementatie ervan om zodoende de kwaliteit van zorg voor zowel de obese patiënt als de zorgverlener te verbeteren en te bewaken.

Zwaartepunt is rondom beleid en BVT van obese patiënten een kartrekker in Nederland. De kennis die we hebben mogen opdoen door samen te werken met diverse zorgorganisaties (o.a UMCG en Zorggroep de Elde) willen we graag verder uitdragen. Hierdoor groeit de kennis betreffende obesitas m.n. betreffende Begeleiden, verplaatsen en tillen. Momenteel is Zwaartepunt betrokken bij het ontwikkelen van Best practises rondom zorg voor obese patiënten samen met Zorggroep de Elde.

 

Doelstelling

De deelnemer heeft de kennis en vaardigheden in huis om op een respectvolle en fysiek veilige manier te kunnen werken met obese patiënten,  collega´s hierin te coachen en management te adviseren betreffende beleid. Hierdoor  kunnen medewerkers op een verantwoorde wijze obese patiënten verzorgen, begeleiden, verplaatsen en tillen.

 

Subdoelen

  1. De deelnemer kan een obese patiënt praktisch begeleiden, verplaatsen en tillen
  2. De deelnemer kan werken met stroommodellen die gevolgd kunnen worden bij opname en zorg van obese patiënten. 
  3. De deelnemer kan analyseren en adviseren m.b.t. de fysieke belasting in het verzorgen,  verplaatsen en tillen van obese patiënten.
  4. De deelnemer kan werken met een speciaal obesitas BVT protocol en het document probleemanalyse.
  5. De deelnemer kan mee denken en adviseren over beleid rondom obesitas en een inventarisatie maken van voorwaarden die nodig zijn om obese patiënten te kunnen opnemen binnen de zorginstelling (of om zorg te verbeteren!).
  6. De deelnemer kan op een respectvolle en pro-actieve manier samen werken met de patiënt en dit over te brengen naar haar collega’s en de organisatie.

 

 Verpleegkundigen
 Verzorgenden
Opleiding
€ 615,--
Tijd9:30 - 16:15
LocatieOisterwijk (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenZwaartepunt opleiding speciaisatie obesitas

Tijd9:30 - 16:15
LocatieOisterwijk (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentwee daagse opleiding specialisatie obesitas Zwaartepunt

Tijd9:30 - 16:15
LocatieOisterwijk (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentwee daagse opleiding specialisatie obesitas Zwaartepunt

Zwaartepunt biedt praktijkgerichte cursussen en opleidingen in het Begeleiden, Verplaatsen en Tillen (BVT) waar de zorgverlener én de cliënt beiden profijt van hebben. De scholingen zijn erop gericht om de fysieke belasting van medewerkers in de zorgsector te verminderen op een cliëntgerichte én ergonomisch verantwoorde wijze.

Helsbeemd 17
5521SN
eersel
postbus 135
5520AC
Eersel
0497 550354
Selecteer een bestand aub.