Opleidingen details Dimence

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

IHT symposium 2019 - IHT van model naar collectieve ambitie: IHT als netwerkpartner (ID nummer: 341345)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog57-3-2019 t/m 6-3-2020

Intensive Home Treatment (IHT) is een model voor intensieve psychiatrische crisisbehandeling ter voorkoming of verkorting van opnames in een psychiatrisch ziekenhuis bij patiënten thuis. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen thuis sneller en beter herstellen: therapeutische relaties zijn meer gelijkwaardig, naastbetrokkenen kunnen effectief betrokken worden, sociale problemen kunnen direct worden aangepakt en negatieve bijeffecten van hospitalisatie worden voorkomen.
Intensive Home Treatment (IHT) is in Nederland volop in ontwikkeling. Inmiddels werken veel ggz instellingen met IHT-team. Dit symposium staat in het teken van de samenwerking met iedereen die een beroep op ons doet. De belangrijksten zijn uiteraard de cliënten en hun naasten, maar natuurlijk ook onze netwerkpartners zoals de politie, de huisartsen en regionale ziekenhuizen, partners in het sociale domein en verwijzers uit de eerste lijn. Samen met deze partners onderzoeken en beantwoorden we op deze dag de vraag waar de samenwerking kan worden verbeterd of beter kan worden ingezet.
Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
1 2 3
KP- en GZ psychologen, verpleegkundig specialisten, psychotherapeuten
 Verbredend
 Verdiepend
100
250
ja
 Nee
 Nee
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Tijd9:45 - 18:30
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen

Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige, deels kleinere, stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de wensen en behoeften van onze patiënten, cliënten, verwijzers en financiers. We hebben de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied te verbeteren. We vormen samen een groep en niet zonder reden. We werken samen, delen kennis en vormen een keten.  We leren van elkaar en versterken elkaar. Het geheel is meer dan de som der delen.

Bij de stichtingen van de Dimence Groep werken ruim 2400 medewerkers voor ruim 25.560 cliënten en patiënten per jaar.

Nico Bolkesteinlaan 1
7416 SB
Deventer
0570-639775
Selecteer een bestand aub.