Opleidingen details Medilex BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Psychiatrie en zwangerschap (ID nummer: 341282)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners518-12-2018 t/m 17-12-2019
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk518-12-2018 t/m 17-12-2019
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen518-12-2018 t/m 17-12-2019
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker518-12-2018 t/m 17-12-2019

Deelnemers weten welke psychiatrische stoornissen kunnen ontstaan in de kraamtijd
Deelnemers weten welke risicofactoren de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen in de kraamtijd beïnvloeden
Deelnemers kunnen postpartum depressie, postpartum psychose en angststoornissen onderscheiden
Deelnemers herkennen het verschil tussen trauma en PTSS
Deelnemers weten hoe ze collega’s en ouders kunnen begeleiden na een traumatische bevalling
Deelnemers weten hoe de behandeling van moeder en kind eruit ziet
Deelnemers weten wat de behandelmogelijkheden zijn voor moeder en kind
Deelnemers weten hoe ze een moeder met postpartum problematiek kunnen bejegenen
Deelnemers weten hoe ze samen met de moeder aan haar herstel kunnen werken
 

Nee
 Cliëntondersteuners
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
Thema'sThema'sSexespecifiek
Tijd9:30 - 16:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.