Opleidingen details Accare Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Nascholingscursus CGT - FA/BA (ID nummer: 341084)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen613-2-2019 t/m 12-2-2020

In deze nascholingscursus wordt uitvoerig aandacht besteed aan de plek van de verklarende analyses (FA en BA) binnen het cognitief gedragstherapeutisch proces, de wijze waarop de verklarende analyses worden gemaakt en kunnen worden gebruikt volgens het Handboek CCGT (Korrelboom en Ten Broeke, 2014). Het opstellen van de FA en BA is in dit relatief nieuwe boek flink aangescherpt t.a.v. het boek uit 2004.

Daarbij wordt expliciet ingegaan op de samenhang tussen de verklarende analyses en het behandelplan met de daarin opgenomen specifieke interventies. Het gaat hierbij om het weloverwogen (kunnen) kiezen van interventies in relatie tot klassieke en operante conditionering op basis van de verklarende analyses (FA en BA). Het gaat in deze dag vooral om het ‘wanneer en waarom’ van interventies en niet zozeer om de uitvoering (uitvoering van interventies komt aan de orde binnen volgende nascholingsdagen).

De dag sluit aan bij de praktijktoetsen 1 (Het opstellen van gedragsanalyses met de cliënt) en 2 (Het opstellen van een gedragstherapeutisch behandelplan met de cliënt) en richt zich dus op aspecten uit fase 1 van het gedragstherapeutisch proces: gedragstherapeutische diagnostiek.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
1 2 3
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
12
24
ja
225
6
toetsing en evaluatie
CRKBO
Deze cursus is voor gedragstherapeutisch geschoolde behandelaren: gedragstherapeuten, cognitief gedragstherapeutisch werkers, GZ-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd9:30 - 17:00
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)

Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Accare Opleidingen verzorgt bij- en nascholing op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.

Groningerstraat 352
9402LT
Assen
Postbus 39
9400 AA
Assen
0646423429
Selecteer een bestand aub.