Opleidingen details Geef me de 5

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Geef me de 5 verdiepingscursus (ID nummer: 341046)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners688-10-2018 t/m 7-10-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen688-10-2018 t/m 7-10-2021

Na het volgen van de ‘Geef me de 5 Basiscursus’ is bekend wat de oorzaak is van gedrag wat een kind, leerling of cliënt met autisme laat zien. De basisvaardigheden voor positief contact en het voorkomen van ongewenst gedrag zijn gezet. In de ‘Geef me de 5 Verdiepingscursus’ wordt dieper in gegaan op de Geef me de 5-methodiek en Auti-communicatie, en wordt geleerd hoe er nog meer structuur en duidelijkheid kan worden geboden. Strijd en conflicten worden verleden tijd. Rust, nieuwe vaardigheden aanleren en meer grip op de wereld komen daarvoor in de plaats. Met deze verdiepingscursus kan de brug naar ontwikkeling van persoonsafhankelijk, naar structuurafhankelijk naar zelfstandig worden gevormd.

In de 4-daagse verdiepingscursus van Geef me de 5 worden de deelnemers volgens de methodiek Geef me de 5 opgeleid en getraind in de begeleiding van mensen met ASS. Omdat Autimaat voornamelijk gericht is op het begeleiden/behandelen van kinderen en jeugdigen met ASS, is 70% van de cursus specifiek op hen gericht. De inhoud van de cursus is gebaseerd op actuele, valide en betrouwbare vakkennis.

De cursusdagen omvatten theorie, afgewisseld met praktische opdrachten om de theorie te oefenen en in de praktijk te leren toepassen. Na iedere cursusdag krijgt de cursist de opdracht om het geleerde in de praktijk te brengen en dit vervolgens tijdens de volgende cursusdag met de trainer te evalueren. Daarnaast krijgt de cursist na afloop van iedere dag de opdracht om het geleerde op film vast te leggen. Aan de start van de tweede, derde en vierde dag wordt middels “Video Interactie Analyse Autisme” de film stap voor stap in kleine details bekeken en beoordeeld en ontvangt de cursist feedback.

 

cursusdag 1:
Leerdoelen
Blok 1 Cursisten begrijpen de Cirkel van Autismespectrum Symptomen en kunnen zichtbaar gedrag, zonder oordeel, waarnemen in de praktijk.  
Blok 2 Cursisten begrijpen het belang van juist aansluiten bij de persoon met autisme en passen dit op verschillende manieren toe.                          
Blok 3 Cursisten weten welke manieren van toevoegen er zijn en passen dit op het juiste moment toe zodat gewenst gedrag zichtbaar wordt. Ze zijn in staat bij te sturen wanneer de uitkomst anders is dan verwacht.
Blok 4 Cursisten begrijpen wat tolken inhoud en het belang hiervan, ze passen het toe in situaties met één of meerdere autistische kinderen/jongeren/cliënten.

Inhoud
Blok 1 Inleiding van de docent en kennisoverdracht over de Cirkel van Autismespectrum Symptomen en waarnemen, aangevuld met oefeningen .
Blok 2 Uitleg aan de hand van schema’s en videobeelden over aansluiten op het juiste moment, oefeningen in aansluiten bij het kind, de cliënt of leerling.
Blok 3 Uitleg aan de hand van schema’s en videobeelden over toevoegen op het juiste moment, oefenen met de verschillende manieren om dit te doen en het combineren van eerder geleerde communicatietechnieken met het toevoegen.
Blok 4 Uitleg over het belang van tolken aan de hand van voorbeelden en videobeelden, oefenen met tolken tussen twee kinderen, jongeren, cliënten of leerlingen.

cursusdag 2
Leerdoelen
Blok 1 Cursisten zoeken de oorzaak van ongewenst gedrag, weten welke mogelijke aanpakken er zijn en integreren alles wat ze geleerd hebben tijdens  het kijken van elkaars ingebrachte videobeelden uit de praktijk.
Blok 2 Cursisten begrijpen het belang van tekenen en visualiseren, kunnen hier verschillende vormen van toepassen en ervaren dat dit altijd en overal kan ongeacht eigen vaardigheden of tijd.
Blok 3 Cursisten tekenen en visualiseren regels en afspraken. Ze weten wat hierbij van belang is en passen dit toe. Daarnaast zijn ze in staat om een gesprek mee te tekenen om zo conflicten op te lossen en/of te voorkomen.
Blok 4 Cursisten begrijpen en herkennen openstaande mappen bij hun kind, cliënt of leerling. Ze kennen de technieken om deze mappen te sluiten en passen dit toe.

Inhoud
Blok 1 De cursist brengt zijn of haar eigen filmbeelden uit de praktijk in en deze worden minutieus geanalyseerd. Het gaat hier om filmbeelden van de cursist en zijn of haar cliënt. Door middel van de filmbeelden wordt beoordeeld of hetgeen men heeft geleerd tijdens de cursus in praktijk wordt gebracht. De beoordeling wordt gebaseerd op het feit of de actie van de cursist leidt tot een gewenste  reactie/gedrag van de cliënt. Naast de beoordeling worden toekomstige leerdoelen en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling van de cursist besproken en eventueel uitgestippeld.
Blok 2 Uitleg aan de hand van mindmaps en videobeelden over tekenen en visualiseren bij mensen met autisme. Oefenen met tekenen, waardoor cursisten ervaren dat hier weinig tijd of vaardigheden voor nodig zijn. Er wordt uitgelegd waar rekening mee gehouden kan worden tijdens het tekenen.
Blok 3 Oefenen met het tekenen van regels en afspreken en aandachtspunten hierbij. Daarnaast wordt er
geoefend met het tekenen van gesprekken, een vaardigheid die ingezet kan worden bij het voorkomen of oplossen van conflicten. Dit wordt gedaan aan de hand van videobeelden en conflicten uit de eigen praktijk.
Blok 4 De informatie over openstaande mappen uit de basiscursus wordt kort herhaald en daarna aangevuld met verdiepende informatie en technieken aan de hand van afbeeldingen en videobeelden. Er komen complexe voorbeelden aan bod en er wordt geoefend met het sluiten van de mappen door middel van de geleerde technieken.

cursusdag 3
Leerdoelen
Blok 1 Cursisten zoeken de oorzaak van ongewenst gedrag, weten welke mogelijke aanpakken er zijn en integreren alles wat ze geleerd hebben tijdens het kijken van elkaars ingebrachte videobeelden uit de praktijk.
Blok 2 Cursisten begrijpen het belang van een stevig basisfundament en herkennen problemen bij een gebrek aan basisfundament. Ze maken op maat voor hun kind, leerling of cliënt met autisme een structuur voor de dag en week en passen dit aan waar dit nodig.
Blok 3 Cursisten weten waarom hun kind, leerling of cliënt met autisme een taakstructuur nodig heeft en maken taakstructuren: duidelijk op de 5 en op maat.
Blok 4 Cursisten weten het verschil tussen een regel en een afspraak. Ze herkennen situaties waarin er een nieuwe regel of afspraak gemaakt moet worden, en maken deze op maat en duidelijk op de 5 door middel van visualiseren.

Inhoud
Blok 1 De cursist brengt zijn of haar eigen filmbeelden uit de praktijk in en deze worden minutieus geanalyseerd. Het gaat hier om filmbeelden van de cursist en zijn of haar cliënt. Door middel van de filmbeelden wordt beoordeeld of hetgeen men heeft geleerd tijdens de cursus in praktijk wordt gebracht. De                      
beoordeling wordt gebaseerd op het feit of de actie van de cursist leidt tot een gewenste  reactie/gedrag van de cliënt. Naast de beoordeling worden toekomstige leerdoelen en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling van de cursist besproken en eventueel uitgestippeld.
Blok 2 Uitleg aan de hand van illustraties en filmbeelden uit de praktijk over het herkennen en begrijpen van het (gebrek aan) basisfundament en het belang hiervan. Voorbeelden en uitleg over de verschillende mogelijkheden van het op maat maken van een dag- en weekstructuur. Het blok wordt afgesloten met oefeningen in het maken van een dag- en weekstructuur, en het aanpassen wanneer het in de praktijk niet lijkt te werken.
Blok 3 Uitleg aan de hand van illustraties en filmbeelden uit de praktijk over het herkennen en begrijpen taakstructuren en het belang hiervan. Voorbeelden en uitleg over hoe een taakstructuur op maat gemaakt kan worden. Het blok wordt afgesloten met oefeningen in het maken van een taakstructuur en het                   aanpassen van de structuren op detailniveau.                               
Blok 4 Uitleg aan de hand van illustraties en filmbeelden uit de praktijk over het herkennen en begrijpen van het verschil tussen regels en afspraken en het belang voor de persoon met autisme van regels en afspraken. Uitleg over het duidelijk op de 5 visualiseren. Het blok wordt afgesloten met oefeningen over regels, afspraken én uitzonderingen visualiseren.

cursusdag 4
Leerdoelen
Blok 1 Cursisten zoeken de oorzaak van ongewenst gedrag, weten welke mogelijke aanpakken er zijn en integreren alles wat ze geleerd hebben tijdens het kijken van elkaars ingebrachte videobeelden uit de praktijk.   
Blok 2 Cursisten stellen hun kind, leerling of cliënt centraal binnen de woon- en/of werkomgeving. Ze hanteren de basishouding van Geef me de 5 en vertalen dit binnen hun eigen praktijk en/of in het team waar ze werkzaam zijn.
Blok 3 Cursisten vertalen Geef me de 5 naar hun woon- en/of werkomgeving en helpen collega’s, familie en omgeving om hun kind, leerling of cliënt centraal te zetten. Ze zetten psycho-educatie in bij hun omgeving en bij de persoon met autisme              
Blok 4  Cursisten weten welke aanpak ze kunnen inzetten bij (complexe) casussen en vertalen dit naar hun eigen situatie. Ze gaan na wat in hun woon-en/of werkomgeving goed aansluit op hun kind, cliënt of leerling met autisme en waar er nog winst te behalen valt. Cursisten zoomen in op hun eigen communicatie om na te gaan waar ze nog in kunnen ontwikkelen.

Inhoud
Blok 1 De cursist brengt zijn of haar eigen filmbeelden uit de praktijk in en deze worden minutieus geanalyseerd. Het gaat hier om filmbeelden van de cursist en zijn of haar cliënt. Door middel van de filmbeelden wordt beoordeeld of hetgeen men heeft geleerd tijdens de cursus in praktijk wordt gebracht. De                      
beoordeling wordt  gebaseerd op het feit of de actie van de cursist leidt tot een gewenste  reactie/gedrag van de cliënt. Toekomstige leerdoelen en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling van de cursist besproken en eventueel uitgestippeld.
Blok 2 Uitleg aan de hand van illustraties en filmbeelden over het centraal zetten van het kind, de leerling of cliënt met autisme in de omgeving en het belang van de eigen basishouding hierbij. Er wordt geoefend met rollenspellen en verschillende praktische casussen.
Blok 3 Uitleg aan de hand van illustraties en filmbeelden uit de praktijk over het geven van psycho-educatie volgens Geef me de 5. Er wordt geoefend met psycho-educatie naar de omgeving aan de hand van eigen casussen door visualiseren en rollenspellen.
Blok 4 Door middel van praktische casussen en eigen casussen wordt met verschillende werkvormen geoefend om een handige aanpak toe te passen.

Beroepsgroep
Register Cliëntondersteuners
Register GGZ-agogen
Ja
 Cliëntondersteuners
 GGZ agogen
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
LocatieLeeuwarden (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenDatumTijd
Dag 1
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
17

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
17

5,506-11-201909:30 - 16:30
Dag 2
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
17

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
17

5,504-12-201909:30 - 16:30
Dag 3
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
17

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
17

5,508-01-202009:30 - 16:30
Dag 4
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
17

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
17

5,505-02-202009:30 - 16:30

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenDatumTijd
Dag 1
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
17

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
17

5,525-09-201909:30 - 16:30
Dag 2
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
17

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
17

5,530-10-201909:30 - 16:30
Dag 3
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
17

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
17

5,520-11-201909:30 - 16:30
Dag 4
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
17

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
17

5,511-12-201909:30 - 16:30

LocatieCapelle aan den IJssel (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenDatumTijd
Dag 1
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
17

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
17

5,514-02-20199:30 - 16:30
Dag 2
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
17

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
17

5,514-03-20199:30 - 16:30
Dag 3
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
17

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
17

5,511-04-20199:30 - 16:30
Dag 4
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
17

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
17

5,509-05-20199:30 - 16:30

LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenDatumTijd
Dag 1
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
17

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
17

5,508-10-20189:30 - 16:30
Dag 2
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
17

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
17

5,505-11-20189:30 - 16:30
Dag 3
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
17

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
17

5,503-12-20189:30 - 16:30
Dag 4
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
17

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
17

5,507-01-20199:30 - 16:30

Geef me de 5 verzorgt cursussen, opleidingen en een post-hbo-opleiding gericht op de methodiek Geef me de 5.

Burg. van Nispenstraat 12
7001 BS
Doetinchem
0314675151
Selecteer een bestand aub.