Opleidingen details Cure & Care Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma (ID nummer: 340901)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen5016-9-2019 t/m 15-9-2020

Filosofie en doelstelling van de opleiding

Op het gebied van de behandeling van Posttraumatische Stress Stoornis bestaan richtlijnen die gebaseerd zijn op de laatste stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek. In de opleiding ‘Evidence-based behandelingen bij PTSS’ worden deelnemers opgeleid en getraind in al de behandelingen.

1. Cursisten worden getraind in de diagnostiek van PTSS aan de hand van het Klinisch Interview voor PTSS (KIP), wereldwijd dé standaardmethode om de diagnose PTSS vast te stellen. Tevens wordt u geleerd hoe u het beste kunt rapporteren over trauma en PTSS.
2. Er wordt ingegaan op de psychologische behandelingen die aanbevolen worden in de multidisciplinaire richtlijnen voor de behandeling van PTSS: cognitieve gedragstherapie (imaginaire exposure) en de Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).
2.1 Vanuit de cognitieve gedragstherapie wordt u vooral getraind in de techniek van imaginaire exposure en exposure-in-vivo en nieuwe varianten daarvan.              
2.2 Op het gebied van EMDR is men in recent onderzoek meer te weten gekomen over het achterliggende werkingsmechanisme, met name de rol van het werkgeheugen. U leert alles over deze theorie, de nieuwste stand van zaken en de implicaties ervan voor de praktijk.
3. Trauma en geheugen is een belangrijk onderwerp, waarover in de klinische praktijk veel controverses bestaan. U leert alles over de meest recente onderzoeksbevindingen op het gebied van trauma en geheugen, en de implicaties ervan voor de praktijk.
4. Tot slot wordt u getraind in de behandeling van kinderen met PTSS in verschillende leeftijdsfasen. U vergaart kennis over leeftijdsspecifieke reacties van kinderen en jongeren op een trauma en over effectieve behandelvormen.

DOELSTELLINGEN VAN DEZE OPLEIDING
De cursisten worden geacht aan het eind van de opleiding kennis te hebben van de richtlijnen voor behandeling van PTSS. Ook hebben cursisten kennis van de stand van zaken op wetenschappelijk gebied. Cursisten kunnen na de opleiding, eventueel onder supervisie, cognitieve gedragstherapeutische behandelingen volgens de richtlijnen voor de behandeling van PTSS bij zowel volwassenen als kinderen toepassen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
1 2 3 4 5
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
€ 2110
50
toetsing en evaluatie
CRKBO
ISO
Deel uitmaken van de doelgroep.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) stelt zich ten doel een kwalitatief hoogstaand programma te ontwikkelen, in stand te houden en aan te bieden aan professionals binnen de (G)Gz in het kader van hun opleiding en bij- en nascholing. Ons aanbod behelst de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelingsstrategieën binnen de (G)Gz en wordt verzorgd door hooggekwalificeerde docenten. De programma’s voldoen aan de accreditatievereisten van de verschillende beroepsgroepen en zijn inhoudelijk getoetst door onze Wetenschappelijke Raad van Advies. Voor de uitvoer van het programma organiseren wij workshops, opleidingen en symposia met open inschrijvingen alsmede incompany activiteiten.

 

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.