Opleidingen details Mindful Werken in de Zorg

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Mindful Werken in de Kraamzorg Nacholing (ID nummer: 340887)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing algemeen (N)611-2-2019 t/m 10-2-2020
Scholing algemeen (O)611-2-2019 t/m 10-2-2020

Mindful Werken in de Kraamzorg - Nascholing - 2 dagdelen

De ‘Mindful Werken Nascholing` is een kennismaking met mindfulness afgestemd op toepassing in de dagelijkse praktijk van kraamverzorgenden. Mindfulness is een manier om je persoonlijk te ontwikkelen. De toepassing van mindfulness leidt tot groei en verdieping van de competenties: communicatie, professionaliteit en samenwerking. De nascholing is bedoeld voor kraamverzorgenden die kennis op willen doen en

willen ervaren of en op welke wijze mindfulness een mogelijkheid voor hen is om (lastige) uitdagingen in het werk en dagelijks leven (zoals bijvoorbeeld werkdruk en stress ) te hanteren en de kwaliteit van dienstverlening te verdiepen.

In de nascholing  verdiepen we de volgende competenties:

Professionaliteit: de betekenis van het bieden van kwaliteit van dienstverlening  vanuit aandacht voor zelfzorg en met aandacht voor de wensen en behoefte van de cliënt.

Communicatie: openstaan voor de perspectieven van waaruit we communiceren; belangrijk in contact met cliënt en andere betrokkenen

Samenwerking: observeren, opmerken en afgestemd handelen op wat de situatie vraagt met als uitgangspunt het versterken van eigen regie en zelfmanagement van de cliënt en haar omgeving

Leerdoelen: 

Kennis Mindfulness
De deelnemer is bekend met

  • de betekenis van het woord ‘Mindfulness’ en ‘Mindful Werken’ en de basis principes
  • de meerwaarde  van mindfulness en kan beoordelen of mindfulness een meerwaarde voor hem/haar kan zijn voor het omgaan met zijn/haar persoonlijke uitdagingen in werk en leven en verbeteren van de kwaliteit van het werk.

Kennis rondom stress
De deelnemer heeft kennis van de betekenis van:

  • het woord ‘stress’
  • de mentale, emotionele en fysiologische reacties op stress.
  • de oorzaken en gevolgen van stress op lichaam en geest.

Denkpatronen en emoties/gevoelens
De deelnemer is bekend met:

  • de rol en invloed van denkpatronen en emoties op het lichamelijke en geestelijke welzijn van zichzelf en die van de cliënt

Zelfzorg en management
De deelnemer is bekend met:

  • ‘mindfulness’ als instrument tot zelfzorg- en management voor lichamelijk en geestelijk welzijn voor zichzelf en voor de zorgvrager / cliënt

Zelfwerkzaamheid
De deelnemer kan op basis van dag 1:
•    De basisvaardigheden van mindfulness zelfstandig beoefenen.
•    De basisvaardigheden van mindfulness toepassen in werk/ privé met als uitgangspunt zelfzorg- en management van de deelnemer zelf
 

Inhoud Mindful Werken Nascholing  dag 1
Theorie basis principes van mindfulness en mindful werken,  praktijk basisvaardigheden van mindfulness en toepassing in de praktijk. Opdrachten voor dagdeel 2 gericht op toepassing mindful werken

Leerdoelen van Mindful Werken Nascholing  dag 2
Verdieping van de toepassing van mindfulness mede op basis van de aangereikte  kennis en vaardigheden uit dag 1 en eigen ervaringen in de praktijk en casuïstiek
Verdieping van communicatie vaardigheden: mindful luisteren en spreken.

Werkvormen:    theorie en de praktijk beoefening met ondersteuning van beeldmateriaal

Duur:       2 bijeenkomsten van 3 uur  en 15 min.

Locatie:  In-company op locatie van de organisatie of op onze locaties in Leiderdorp of Ophemert (bij Tiel).   

Evidence based

Goodman, M. J. & Schorling, J. B. (2012) onderzochten de effecten van een mindfulnesstraining op professionals die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Zij zagen een significante daling van emotionele uitputting en burn-out verschijnselen en een duidelijk positief effect op het welbevinden van de deelnemers.

Julie Anne Irving, Patricia L. Dobkin, Jeeseon Park(2009) beschrijven in  een overzichtsartikel  10 onderzoeken naar de effecten van een MBSR-training in de gezondheidszorg. De uitkomsten van de diverse onderzoeken zijn:. Stress, emotionele uitputting, piekeren en angst verminderden en zelf-compassie, tevredenheid, ontspanning en zelfzorg nemen toe.

Trainers
Wij -Ida Tuinhof en Mieke Degenaar - zijn gecertificeerde VMBN cat. 1 Mindfulness- en compassietrainers met ervaring in het geven van mindfulnesstrainingen in de zorgsector onder andere in de thuis-, de kraam- verloskundige- en jeugdzorg. Daarnaast zijn we als bedrijfsfysiotherapeut (Ida) en Coach en Trainer (Mieke) binnen organisaties ook actief met thema’s als familie- en menslievende zorg, compassie in de zorg, gezond werken, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Contactgegevens

Ida Tuinhof
Mosroos 24
2317 ET Leiden

E: info@mindfulwerkenindezorg.nl

W: www.mindfulwerkenindezorg.nl

T: 06-30025183

Bank:    NL13 ING 0004 8236 93   
Btwnr:  122599135B01
KvKnr: 58628452

 

 

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
160 Euro voor deelname aan 2 dagdelen incl. scholingsmateriaal en 75 Euro voor deelname aan alleen dagdeel 1.
Hoofdniveau
Cliëntgerichtheid
Zelfredzaamheid ouders
Professionaliteit
Informatie en communicatie
Samenwerking Zorgketen
LocatieOphemert (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDagdeel 1 kan ook apart als workshop worden gedaan
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenDatumTijd
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 1. Theorie en praktijk basis vaardigheden mindful werken. Thema's stress, zelfzorg en werk-privé balans.
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

307-11-201914:30 - 17:45
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 2. Uitwisselen van ervaringen in de praktijk en bespreking casuïstiek. Thema mindful communiceren
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

328-11-201914:30 - 17:45

LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenDatumTijd
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 1. Theorie en praktijk basis vaardigheden mindful werken. Thema's stress, zelfzorg en werk-privé balans.
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

311-10-201915:00 - 18:15
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 2. Uitwisselen van ervaringen in de praktijk en bespreking casuïstiek. Thema mindful communiceren
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

308-11-201915:00 - 18:15

LocatieLeiderdorp (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDagdeel 1 kan apart afgenomen worden als workshop
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenDatumTijd
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 1. Theorie en praktijk basis vaardigheden mindful werken. Thema's stress, zelfzorg en werk-privé balans.
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

304-10-201914:30 - 18:15
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 2. Uitwisselen van ervaringen in de praktijk en bespreking casuïstiek. Thema mindful communiceren
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

301-11-201914:30 - 18:15

LocatieLeiderdorp (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendagdeel 1 is ook als aparte workshop te volgen
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenDatumTijd
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 1. Theorie en praktijk basis vaardigheden mindful werken. Thema's stress, zelfzorg en werk-privé balans.
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

306-06-201914:30 - 17:45
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 2. Uitwisselen van ervaringen in de praktijk en bespreking casuïstiek. Thema mindful communiceren
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

327-06-201914:30 - 17:45

LocatieLeiderdorp (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDagdeel 1 kan ook apart als workshop worden gevolgd
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenDatumTijd
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 1. Theorie en praktijk basis vaardigheden mindful werken. Thema's stress, zelfzorg en werk-privé balans.
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

310-04-201914:30 - 17:45
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 2. Uitwisselen van ervaringen in de praktijk en bespreking casuïstiek. Thema mindful communiceren
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

308-05-201914:30 - 17:45

LocatieGeertruidenberg (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenDatumTijd
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 1. Theorie en praktijk basis vaardigheden mindful werken. Thema's stress, zelfzorg en werk-privé balans.
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

327-03-201918:30 - 21:45
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 2. Uitwisselen van ervaringen in de praktijk en bespreking casuïstiek. Thema mindful communiceren
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

317-04-201918:30 - 21:45

LocatieGeertruidenberg (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenDatumTijd
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 1. Theorie en praktijk basis vaardigheden mindful werken. Thema's stress, zelfzorg en werk-privé balans.
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

313-03-201918:30 - 21:45
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 2. Uitwisselen van ervaringen in de praktijk en bespreking casuïstiek. Thema mindful communiceren
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

329-03-201918:30 - 21:45

LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenDatumTijd
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 1. Theorie en praktijk basis vaardigheden mindful werken. Thema's stress, zelfzorg en werk-privé balans.
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

307-03-201915:00 - 18:15
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 2. Uitwisselen van ervaringen in de praktijk en bespreking casuïstiek. Thema mindful communiceren
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

304-04-201915:00 - 18:15

LocatieLeiderdorp (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDagdeel 1 is ook als aparte workshop te volgen
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenDatumTijd
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 1. Theorie en praktijk basis vaardigheden mindful werken. Thema's stress, zelfzorg en werk-privé balans.
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

311-02-201914:30 - 17:45
MIndful Werken in de Kraamzorg - Deel 2. Uitwisselen van ervaringen in de praktijk en bespreking casuïstiek. Thema mindful communiceren
Scholing algemeen (N)
3

Scholing algemeen (O)
3

311-03-201914:30 - 17:45

'Mindful Werken in de Zorg' training en coaching ondersteunt medewerkers in de gezondheidszorg om duurzaam gezond en met plezier te kunnen werken. 

De Mindful Werken workshops en trainingen zijn afgestemd op en toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de medewerkers in de gezondheidszorg

Aan de hand van theorie, aandachtsoefeningen en zelfreflecties leren de deelnemers mindfulness vaardigheden die ze in de werk- en privésituatie toe kunnen passen en die hen ondersteunen bij het omgaan met mentale, sociale en fysieke uitdagingen die ze in de werksituatie ontmoeten.

Medewerkers die mindful werken
• gaan beter om met de lichamelijke en geestelijke belasting in het werk;
• nemen meer zelf verantwoordelijkheid;
• zijn creatiever en productiever in hun werk;
• ervaren meer balans in werk en privé;
• hebben minder last van stress omdat ze daar beter mee om kunnen gaan;
• leveren een betere kwaliteit van zorg;
• zijn veerkrachtig en zijn duurzaam inzetbaar.

Wie zijn de trainers?
Wij -Ida Tuinhof en Mieke Degenaar - zijn gecertificeerde VMBN cat. 1 Mindfulnesstrainers met ervaring in het geven van mindfulnesstrainingen in de zorgsector onder andere in de thuis-, de kraam- verloskundige- en jeugdzorg. Daarnaast zijn we als bedrijfsfysiotherapeut/coach en trainer binnen organisaties ook actief rondom de thema’s Gezond Werken, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Contactgegevens

Ida Tuinhof

Mosroos 24

2317 ET Leiden

0653179044/0630025183 

info@tuinhofvitaal.nl / info@mindfulwerkenindezorg.nl

www.mindfulwerkenindezorg.nl

NL13 ING 0004 8236 93   

BTW 122599135B01

KvK 58628452

 

Mosroos 24
2317 ET
Leiden
0630025183
Selecteer een bestand aub.