Opleidingen details IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2019 (ID nummer: 340868)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten2130-1-2019 t/m 29-1-2020

De basistraining Kinderpalliatieve zorg is bedoeld voor (kinder)artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, pedagogisch medewerkers en maatschappelijk werkers die regelmatig te maken hebben met kinderpalliatieve zorg.

In de training komen actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen, vaardigheden, attitude en de organisatie van palliatieve zorg gericht op kinderen aan bod. De deelnemers krijgen verdieping van de kennis en vaardigheden in het verlenen van palliatieve zorg aan kinderen, waardoor zij onderbouwing kunnen geven aan hun handelen en het handelen verder geprofessionaliseerd wordt en minder persoonsafhankelijk is.

Doelstellingen:

1. De deelnemer heeft inzicht in en handelt naar de internationale definitie en de uitgangspunten van kinderpalliatieve zorg waarbij het palliatief redeneren vanuit de vier dimensies: lichamelijk, psychisch, sociaal, existentieel, centraal staat.

2. De deelnemer past de richtlijn kinderpalliatieve zorg toe, vanaf moment van diagnose levenskorte en levensbedreigende ziekte tot na levenseinde van het kind

3. De deelnemer her- en erkent het duale procesmodel bij zichzelf en de ander en anticipeert hierop.

4. De deelnemer stelt de bewuste communicatie met en participatie van het zieke kind, ouders en diens broertje(s) en/of zusje(s) centraal.

5. De deelnemer richt zijn interventies op de kwaliteit van leven om tot eenduidige afstemming met andere disciplines te komen.

Korte inhoud van de drie dagen:

Op deze eerste dag maken de deelnemers nader kennis met het thema: palliatieve zorg voor kinderen, een integrale benadering van diagnose tot en met nazorg. Ook de kennismaking met elkaar, met de eigen emoties en ervaringen met kinderpalliatieve zorg en het belang van zorg voor de zorgende komt aan bod. Belangrijk is het inzicht dat een kind zich blijft ontwikkelen en dat er sprake is van een dubbele realiteit voor het zieke kind, broers en zussen. Ook het begeleiden van ouders bij verlies maakt onderdeel uit van deze dag.

Tijdens de tweede dag is er aandacht voor het palliatief redeneren. De Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen wordt geïntroduceerd en gaan de deelnemers hiermee aan de slag met betrekking tot pijnbestrijding. Er is aandacht voor de dilemma’s die spelen bij beslissingen rondom het levenseinde. Inzicht in systeembenadering, coping, angst en communicatie bij de begeleiding van ouders komt aanbod.

Op de derde dag is er ruimte voor terugkoppeling van ervaringen met de toepassing in de praktijk. Het multidisciplinaire karakter van de zorg wordt belicht en het begeleiden van ouders vanuit ervaringsdeskundig perspectief zijn thema´s van deze dag.

Noot: De deelnemers krijgen alleen de punten toegekend indien ze alle drie de dagen hebben deelgenomen aan de training.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)KNMG-GAIA
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
Register Sociaal AgogenRegisterplein
RegisterpleinRegisterplein
1 2
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
789 pp
Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is sinds januari 2011 een nieuwe organisatie waarin zeven regionale integrale kankercentra (IKC's) zijn gebundeld. Sinds januari 2104 is de laatste hierbij aangesloten. IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Het doel is de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren. Iedere patiënt heeft recht op optimale oncologische en palliatieve zorg. Het samenwerken aan voortdurende verbetering van de kwaliteit van oncologisch en palliatieve zorg staat centraal. Om te waarborgen dat de kwaliteit van zorg overal zo hoog mogelijk is, werkt IKNL landelijk mét oog voor regionale verschillen. IKNL draagt nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg. Daarnaast ontwikkelt IKNL producten en diensten ter verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. Zo draagt de doorontwikkeling van NKR+ bij aan het registreren van incidenties van de kankerpatienten.
IKNL richt zich primair op de (para) medische professionals, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg.

HNK t.a.v. IKNL locatie Rotterdam Vastenland 78
3011 BN
Rotterdam
IKNL Postbus 19079
3501 DB
Utrecht
088 234 6000
Selecteer een bestand aub.