Opleidingen details Nosce Orbis

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Professioneel groepsfunctioneren (ID nummer: 340805)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2310-1-2019 t/m 9-1-2020

Achtergrond 

Om naast het individueel functioneren van de medisch specialist ook het functioneren van de groep (vakgroep/ maatschap) te kunnen evalueren, kan een koppeling gemaakt worden tussen de IFMS-resultaten en het functioneren van de gehele vakgroep. 

Door op deze manier regelmatig het ‘klimaat’ van de vakgroep te meten kan de kwaliteit meetbaar en bespreekbaar gemaakt worden en krijgt men zicht op verschillen, rollen en cultuur en kan de groepssamenwerking geoptimaliseerd worden. Deze aangeboden training richt zich op het bespreken van vakgroepsamenwerking en –performance, waarbij gespreksvaardigheden, effectief communiceren met collega’s, feedback technieken (feedback geven en ontvangen) en assertiviteit aan bod komen.

Doel training professioneel groepsfunctioneren 

Na deze training is de medisch specialist in staat om naast het eigen functioneren ook het groepsfunctioneren te evalueren en bespreekbaar te maken binnen de vakgroep. Hierbij worden vaardigheden getraind die op dagelijkse basis bruikbaar zijn om het groepsfunctioneren in de vakgroep te verbeteren, zoals het aanspreken binnen de vakgroep, elkaar feedback geven en ontvangen, ontwikkelen van vakgroepvisie en -strategie, technieken voor zelfreflectie en het toetsbaar opstellen. 

Opbouw training professioneel groepsfunctioneren

Bespreking groepsresultaten en training van vaardigheden aan de hand van prioriteiten op vakgroepniveau (met definitie prioriteiten, conclusies, verbeterpunten en plan van aanpak); duur 2,5 uur

Totale tijdsbesteding; 2,5- 3 uur, 3 accreditatiepunten

 

Workshop
0
Tijd15:30 - 18:00
LocatieSchiedam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenNeurologie

Tijd16:00 - 18:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSEH

Personeelsadvies bureau voor medisch specialisten
Industrieweg 47
8071 CS
Nunspeet
085 - 7739915
Selecteer een bestand aub.